Mẫu hóa đơn điện tử bán hàng dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế theo phương pháp trực tiếp

1 17

Mẫu hóa đơn điện tử bán hàng dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế theo phương pháp trực tiếp là gì? Mẫu hóa đơn điện tử bán hàng gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu hóa đơn điện tử bán hàng dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế theo phương pháp trực tiếp là gì?

Mẫu hóa đơn điện tử bán hàng dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế theo phương pháp trực tiếp là mẫu bản hóa đơn được lập ra để ghi chép về hóa đơn bán hàng dùng cho tổ chức cá nhân khai thuế theo phương pháp trực tiếp. Mẫu nêu rõ thông tin hóa đơn, thông tin người bán người mua...

2. Mẫu hóa đơn điện tử bán hàng dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế theo phương pháp trực tiếp

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

 

Ký hiệu: 2C21TBB

Số: 98723

Ngày 15 tháng 10 năm 2021

Tên người bán: CÔNG TY TNHH A

Mã số thuế: 010023400

Địa chỉ: 45 phố X, quận Y, thành phố Hà Nội

Số tài khoản.......................................................................................

Điện thoại:.........................................................................................

Họ tên người mua hàng.......................................................................

Tên người mua...........................................................….....................

Địa chỉ................................................ Số tài khoản...........................

Hình thức thanh toán:.................. MST:..............................................Đồng tiền thanh toán:VNĐ

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng tiền thanh toán: ...........................

Số tiền viết bằng chữ:............................................................................

Người mua hàng
Chữ ký số (nếu có)

 

Người bán hàng
(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, nhận hóa đơn)

Mẫu hóa đơn điện tử bán hàng dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế theo phương pháp trực tiếp

Mẫu hóa đơn điện tử bán hàng dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế theo phương pháp trực tiếp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 17
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm