Hóa học 8 Bài 5: Nguyên tố hóa học

Hóa học 8 Bài 5: Nguyên tố hóa học là toàn bộ nội dung cơ bản của Bài 5 trong chương trình Hóa học lớp 8. Từ những khái niệm căn bản giúp đưa các bạn học sinh đến gần hơn với môn Hóa học. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hay giúp cho việc dạy và học của quý thầy cô trong việc soạn hóa 8 bài 5 và các em học sinh trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

A. Tóm tắt lý thuyết Hóa 8 bài 5

I. Khái niệm nguyên tố hóa học 

1. Định nghĩa

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân

  • Số proton là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học.
  • Các nguyên tử cùng 1 nguyên tố đều có tính chất hóa học như nhau.

2. Kí hiệu hóa học.

- Mỗi nguyên tố hóa học học được biểu diễn ngắn gọn bằng một kí hiệu hóa học

Ví dụ:

Kí hiệu hóa học của nguyên tố Hidro: H

Kí hiệu hóa học của nguyên tố Canxi: Ca

Kí hiệu hóa học của nguyên tố Magie: Mg

Kí hiệu hóa học của nguyên tố Sắt: Fe

(Xem đầy đủ kí hiệu các nguyên tố hóa học SGK/42)

  • Quy ước mỗi kí hiệu nguyên tố còn chỉ 1 nguyên tử nguyên tố đó

Ví dụ: muốn chỉ 2 nguyên tử hidro: 2H

Muốn chỉ 3 nguyên tử N: 3N

II. Nguyên tử khối

  • Nguyên tử khối (NTK) tính bằng gam cho biết độ nặng nhẹ khác nhau giữa các nguyên tử và là đại lượng đặc trưng cho mỗi nguyên tố.
  • Khối lượng của 1 nguyên tố C = 1,9926.10-23
  • Quy ước lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử Cacbon làm đơn vị khối lượng cho nguyên tử, gọi là đơn vị cacbon. Viết tắt đvC
  • Cách tính nguyên tử khối: Nguyên tử khối là con số so sánh khối lượng của nguyên tử với 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon.

1đvC = \frac{1}{{12}} khối lượng nguyên tử C

NTK A = Khối lượng nguyên tử A tính bằng gam/Khối lượng của 1đvC tính ra gam

Ví dụ:

NTK của oxi = \frac{{2,{{6568.10}^{ - 23}}}}{{0,{{16605.10}^{ - 23}}}} = 16

( \frac{1}{{12}} nguyên tử C có khối lượng = \frac{{1,{{9926.10}^{ - 23}}}}{{12}} = 0,{16605.10^{ - 23}} hoặc 1,66.10-24g)

Ví dụ:

C = 12 đvC

Mg = 24 đvC

Fe = 56 đvC

O = 16 đvC

Ca = 40 đvC

III. Có bao nhiêu nguyên tố hóa học?

  • Ngày nay, khoa học đã biết được 110 nguyên tố có trong tự nhiên (kể cả Mặt Trời, Trái Đất,…)

Hóa học 8 bài 5

Hình 1. Tỉ lệ (%) về thành phần khối lượng các nguyên tố trong vỏ Trái Đất

  • 92 nguyên tố có trong tự nhiên:

Các nguyên tố tự nhiên có trong vỏ Trái Đất rất không đồng đều

Oxi là nguyên tố phổ biến chiếm: 49,4%

Bảng nguyên tố hóa học 8

Bảng nguyên tố hóa học

B. Bài tập Hóa 8 bài 5

Câu 1. Trong số các kim loại, nguyên tử của kim loại nào là nặng nhất? Nó nặng gấp bao nhiêu lần kim loại nhẹ nhất? (Chỉ xét các kim loại có trong bảng 1, SGK/42)

Câu 2. Phân biệt sự khác nhau giữa 2 khái niệm nguyên tố và nguyên tử

Câu 3. Cách biểu diễn các nguyên tố hóa dưới đây cho biết ý nghĩa gì: 2C, 3Cu, 5Fe, 2H, O.

Câu 4. Kí hiệu hóa học chỉ ra điều gì? Viết kí hiệu hóa học biểu diễn các nguyên tố lưu huỳnh, sắt, nhôm, magie, kẽm, nito, natri, canxi.

Câu 5. Biết nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1,9926.10-23 gam. Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử Mg bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải bài tập

Câu 1.

Kim loại nặng nhất trong bảng 1 SKG/42 là Chì kí hiệu là Pb có nguyên tử khối là 207, kim loại nhẹ nhất là liti có nguyên tử khối là 7

Kim loại chì nặng hơn kim loại liti: 207/7 ≈29,57 lần

Câu 2.

Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện

Nguyên tố là những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân

Câu 3.

2C : 2 nguyên tử cacbon

3Cu: 3 nguyên tử đồng

5Fe: 5 nguyên tử sắt

2H: 2 nguyên tử hidro

O: 1 nguyên tử oxi

Câu 4.

Kí hiệu hóa học chỉ ra: tên nguyên tố, một nguyên tử và nguyên tử khối của nguyên tố đó

Lưu huỳnh: S, sắt: Fe, nhôm: Al, magie: Mg, kẽm: Zn, nito: N, natri: Na, canxi: Ca.

Câu 5.

1đvC có khối lượng = \frac{{1,{{9926.10}^{ - 23}}}}{{12}} = 0,{16605.10^{ - 23}}g

Khối lượng bằng gam của Mg 0,{16605.10^{ - 23}} \times 24 = 3,{9852.10^{ - 23}}g

C. Giải bài tập Hóa 8 bài 5 SGK

VnDoc đã hướng dẫn giải chi tiết bài tập sách giáo khóa hóa 8 bài 5 tại: Giải bài tập Hóa 8 Bài 5: Nguyên tố hóa học

..........................................

VnDoc giới thiệu tới các bạn Hóa học 8 Bài 5: Nguyên tố Hóa học được VnDoc biên soạn tóm tắt các ý chính trong hóa 8 bài 5 giúp các bạn học sinh dễ dàng soạn bài cũng như nắm chắc kiến thức bài học từ đó vân dụng giải bài tập.

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn Hóa học 8 Bài 5: Nguyên tố hóa học. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 1.098
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 8 Xem thêm