Hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học từ năm học 2020 - 2021

1 422

Công văn hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học

Bộ GD&ĐT đã ra công văn số 3535/BGDĐT - GDTH "Hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020 - 2021" gửi các Sở GD&ĐT. Sau đây là nội dung chi tiết, VnDoc xin chia sẻ với các bạn.

Nội dung Hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học từ năm học 2020 - 2021

Ngày 19 tháng 8 năm 2019, Bộ giáo dục đào tạo đã ban hành công văn chỉ đạo Hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020 - 2021. Trong đó hoạt động trải nghiệm đối với lớp 1 sẽ chia 3 mạch nội dung: hoạt động hướng vào bản thân, hoạt động hướng vào xã hội, hoạt động hướng đến tự nhiên và 4 mạch nội dung đối với lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5. Đối với các khối lớp này sẽ bổ sung thêm một nội dung là hoạt động hướng nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết công văn, mời các bạn cùng theo dõi.

Hoạt động trải nghiệm tiểu họcHoạt động trải nghiệm tiểu học 2020Hoạt động trải nghiệm tiểu học 2012Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 422
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm