Mẫu hợp đồng dịch vụ tài chính bất động sản

1 183

Mẫu hợp đồng dịch vụ tài chính bất động sản mới nhất

Mẫu hợp đồng dịch vụ tài chính bất động sản mới nhất là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, nội dung của bản hợp đồng, quyền lợi và nghĩa vụ thực hiện hợp đồng của hai bên... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng dịch vụ tài chính bất động sản tại đây.

Mẫu hợp đồng dịch vụ tài chính bất động sản mới nhất

Mẫu hợp đồng dịch vụ tài chính bất động sản mới nhất

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng dịch vụ tài chính bất động sản mới nhất như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG NHÀ ĐẤT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

Số:...../HDTC

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH BẤT ĐỘNG SẢN

Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản 2014.

Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015.

Căn cứ Luật số 36/2005/SH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005

Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của Sàn giao dịch Bất động sản.

Căn cứ vào đơn đăng ký dịch vụ tài chính BĐS của Ông/Bà:..................................

Hôm nay, ngày......tháng.......năm.............tại......................... chúng tôi gồm:

BÊN THUÊ (BÊN A)

Họ tên:.........................................................................................................................

Ngày/tháng/năm sinh:..................................................................................................

Số CMND:............................................Cấp ngày:............................. Tại:...................

Hộ khẩu thường trú:....................................................................................................

ĐƠN VỊ NHẬN DỊCH VỤ (BÊN B)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ ĐẤT

Địa chỉ:..........................................................................................................................

VPGD:...........................................................................................................................

Điện thoại:.....................................................................................................................

Fax:...............................................................................................................................

Email:............................................................................................................................

Đại diện:.......................................................................................................................

Chức vụ:.......................................................................................................................

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với những điều khoản như sau:

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

Bên B bằng văn bản này cùng với những cam kết sau đây cung cấp cho bên A dịch

vụ tài chính Bất động sản có đặc điểm như sau:

- Vị trí : ..........................................................................................................................

- Diện tích : ..........m2 đất .................m2 xây dựng .............tầng

(Mặt tiền: ……...m, chiều dài:……m, sân vườn:……m2)

- Đặc điểm đường giao thông: .......................................................................................

- Hướng nhà:..................................................................................................................

- Loại nhà/đất:................................................................................................................

- Nội thất:

     Số phòng ngủ:                Phòng khách:                      Phòng ăn:

     Số phòng WC:                Gara ô tô:                           Phòng bếp   

- Kết cấu:.........................................................................................................................      

- Vật liệu hoàn thiện:.......................................................................................................

- Tiện nghi:

Điện: ........ Nước: ........ Điều hòa: ........ Điện thoại: ........ Internet: ........ Khác: ...........

- Tình trạng pháp lý:........................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 - Hiện trạng : Đang ở   Cho thuê     Khác:......................

Điều 2: Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

Phí dịch vụ:

- Phí dịch vụ chưa có thuế : .......................................................................... (VND)

- Thuế GTGT : ...............................................................................................................

- Tổng chi phí(gồm cả thuế) : ................................................................. (VND) ..........

(Số tiền bằng chữ:...........................................................................................................)

Phương thức thanh toán:

- Đợt 1:..........................................................................................................................

- Đợt 2:.........................................................................................................................

Bên B đã nhận đủ số tiền......................................................................................do bên A giao.

- Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của bên A

Cung cấp đầy đủ, kịp thời các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến Bất động sản yêu cầu sử dụng dịch vụ, chịu trách nhiệm về tính trung thực đối với các giấy tờ tài liệu đã cung cấp cho Bên B.

Đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện dịch vụ cần thiết cho việc tư vấn tài chính Bất động sản.

Thanh toán cho Bên B phí dịch vụ theo Điều 2 đúng hạn.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên B

Nhận tiền của bên A theo phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

Thực hiện đầy đủ các nội dung nghiệp vụ tương ứng với các dịch vụ ký kết, được niêm yết công khai kèm theo biểu giá tại Sàn và trên Giấy đăng ký dịch vụ.

Đảm bảo thực hiện với chất lượng cao và nhiệt tình với công việc, đúng nguyên tắc minh bạch, trung thực, uy tín, khách quan và bí mật về thông tin cá nhân của khách hàng.

Điều 5: Điều khoản chung

Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

Khi có thay đổi thì hai bên có trách nhiệm thông báo cho nhau bằng văn bản hoặc trực tiếp để cùng giải quyết.

Trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết, nếu hai bên không tự giải quyết được thì được quyền đưa đến cơ quan Tòa án để yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này chỉ có giá trị khi được lập bằng văn bản và do hai bên ký tên.

Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Đánh giá bài viết
1 183
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý Xem thêm