Mẫu hợp đồng gửi hàng vào kho bãi

Mẫu hợp đồng gửi hàng vào kho bãi

Mẫu hợp đồng gửi hàng vào kho bãi là mẫu hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản của hợp đồng. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin người gửi, người cho gửi, đối tượng và phương thức thanh toán, quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng gửi hàng vào kho bãi tại đây.

Mẫu hợp đồng gửi hàng vào kho bãi

Mẫu hợp đồng gửi hàng vào kho bãi

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng gửi hàng vào kho bãi như sau:

HỢP ĐỒNG GỬI HÀNG VÀO KHO BÃI

Số......../HĐGG

Căn cứ vào quy định của Bộ luật Dân sự,

Hôm nay, ngày...... tháng...... năm...... tại địa điểm:

Chúng tôi gồm có:

1– Bên gửi tài sản (Bên A).

– Tên chủ hàng: .....................................................................................................................

– Điện thoại số: .....................................................................................................................

– Địa chỉ: ...............................................................................................................................

2– Bên giữ tài sản (Bên B).

– Tên chủ kho bãi: ................................................................................................................

– Điện thoại số: .....................................................................................................................

– Địa chỉ: ...............................................................................................................................

Hai bên sau khi bàn bạc cùng thống nhất nội dung hợp đồng gửi giữ tài sản như sau:

Điều 1. Đối tượng gửi, giữ.

– Tên tài sản, hàng hóa: .........................................................................................................

– Liệt kê số lượng, hoặc mô tả tình trạng vật đưa đi gửi giữ.

+ ............................................................................................................................................

+ ............................................................................................................................................

+ ............................................................................................................................................

Điều 2. Giá cả và phương thức thanh toán.

– Giá cả: (theo quy định của Nhà nước, nếu không có thì hai bên tự thỏa thuận).

+ Loại hàng thứ nhất.... đồng/tháng.

+ Loại hàng thứ hai... đồng/tháng.

+ ...

– Phương thức thanh toán: (trả bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản, thời hạn trả...).

Điều 3. Nghĩa vụ của Bên A.

– Thông báo các đặc tính của vật gửi, nếu cần thiết.

– Trả thù lao khi lấy lại vật gửi.

– Trả phí tổn lưu kho khi hết hạn hợp đồng mà không kịp thời nhận lại tài sản đã gửi.

– Chịu phạt ...% do chậm nhận lại tài sản đã gửi theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 4. Nghĩa vụ của Bên B (bên giữ tài sản).

– Bảo quản cẩn thận vật gửi giữ, không được sử dụng vật trong thời gian bảo quản.

– Chịu trách nhiệm rủi ro đối với vật gửi giữ, trừ các trường hợp bất khả kháng.

– Bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng vật gửi giữ.

Điều 5. Giải quyết tranh chấp.

Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tình hình thực hiện hợp đồng, nếu có gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, có lợi (có lập biên bản ghi rõ nội dung thương lượng).

– Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì nộp đơn đến Tòa án ... để giải quyết.

Điều 6. Hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ... đến ngày...

Hợp đồng này được lập thành ... bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ... Bản.

Đại diện Bên A
Ký tên
(Ghi rõ họ tên)
Đại diện Bên B
Ký tên
(Ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
1 1.557
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý Xem thêm