Mẫu hợp đồng xuất khẩu gạo

1 4.583

Mẫu hợp đồng xuất khẩu gạo mới nhất

VnDoc.com xin giới thiệu Mẫu hợp đồng xuất khẩu gạo là văn bản xác nhận việc mua và bán mặt hàng gạo đã xát gốc tại Việt Nam với đơn vị đại diện nước ngoài sau khi đã đạt được thỏa thuận mua bán hàng hóa. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, nội dung của hợp đồng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng xuất  khẩu gạo tại đây.

Mẫu hợp đồng xuất khẩu gạo

Mẫu hợp đồng xuất khẩu gạo

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng xuất khẩu gạo như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO

Số: ....................
Ngày: ......................................

Hợp đồng này xác nhận việc mua và bán mặt hàng gạo đã xát gốc tại Việt Nam.

GIỮA:...........................................................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Điện thoại:........................................Telex:.................................................... Fax:......

Được đại diện bởi Ông (bà):........................................................................................

Dưới đây được gọi là Bên mua.

VÀ:...............................................................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Điện thoại:........................................Telex:.................................................... Fax:......

Được đại diện bởi Ông (bà):........................................................................................

Dưới đây được gọi là Bên bán.

Hai bên mua và bán trên đây đồng ý mua và bán mặt hàng dưới đây theo những điều kiện sau:

1. TÊN HÀNG: Gạo Việt Nam đã xát

2. QUY CÁCH PHẨM CHẤT HÀNG HÓA:

- Độ ẩm: không quá 14%

- Tạp chất: không quá 0,05%

- Hạt vỡ: không quá 25%

- Hạt nguyên: ít nhất 40%

- Hạt bị hư: không quá 2%

- Hạt bạc bụng: không quá 8%

- Hạt đỏ: không quá 4%

- Hạt non: không quá 1%

- Mức độ xác: mức độ thông thường.

3. SỐ LƯỢNG:............................................... tấn 10% tùy theo sự lựa chọn của người mua.

4. BAO BÌ ĐÓNG GÓI: đóng gói trong bao đay đơn, mới, mỗi bao 50kg tịnh.

5. GIAO HÀNG:

+...............................................tấn giao trong tháng............................

+...............................................tấn giao trong tháng............................

6. GIÁ CẢ: .................................... USD/tấn .................................... Cảng....................................

7. THANH TOÁN : Thanh toán bằng thư tín dụng trả ngay không hủy ngang

Người mua sẽ mở 1 thư tín dụng trả ngay không hủy ngang vào tài khoản của Ngân hàng.................................... và yêu cầu những chứng từ chuyển nhượng sau đây để thanh toán.

- Trọn bộ hóa đơn thương mại.

- Trọn bộ vận đơn sạch hàng đã chất lên tàu.

- Giấy chứng nhận trọng lượng và chất lượng do người giám sát độc lập phát hành.

- Giấy chứng nhận xuất xứ.

- Giấy chứng nhận vệ sinh thực vật.

- Giấy chứng nhận khử trùng.

- Bảng kê hàng hóa (danh sách đóng gói)

- Giấy chứng nhận vệ sinh trên tàu sẵn sàng cho hàng hóa vào.

8. KIỂM ĐỊNH TRƯỚC KHI GIAO HÀNG: người mua có quyền kiển định hàng hóa trước khi giao hàng.

9. BẢO HIỂM: do người mua chịu.

10. TRỌNG TÀI: Bất kỳ tranh cãi, bất hòa hay khiếu nại nào phát sinh từ/ liên quan đến hợp đồng này hay vi phạm hợp đồng này mà hai bên mua bán không thể hòa giải, thương lượng được, cuối cùng sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa/trọng tài........................................................

11. NHỮNG ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG:

a/ Tại cảng giao hàng, hàng hóa sẽ được xếp lên tàu theo tỷ lệ xếp dỡ là .............tấn trong ..............................làm việc thời tiết thích hợp, 24 tiếng liên tục, chủ nhật và ngày lễ được trừ ra trừ khi những ngày nghỉ này được sử dụng để bốc xếp hàng lên tàu. Nếu thông báo tàu sẵn sàng đến trước 12 giờ trưa thì thời gian xếp hàng sẽ bắt đầu ngay vào lúc 13 giờ cùng ngày. Nếu thông báo tàu sẵn sàng đến sau 12 giờ trưa nhưng trước giờ tan sở (17 giờ) thì thời gian xếp hàng sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng ngày làm việc tiếp theo.

Những vật chèn lót do người mua hoặc chủ tàu cung cấp và chịu phí tổn.

b/ Việc kiểm kiện trên bờ sẽ do người bán thực hiện và chịu phí tổn, việc kiểm kiện trên tàu sẽ do người mua hay chủ tàu chịu trách nhiệm và phí tổn.

c/ Mọi dạng thuế tại cảng giao hàng đều do người bán chịu.

d/ Thưởng phạt do thời gian xếp hàng sẽ được quy định trong hợp đồng thuê tàu.

e/ Tất cả những điều khoản khác sẽ theo hợp đồng thuê tàu .

12. ĐIỀU LUẬT ÁP DỤNG: Hợp đồng này sẽ áp dụng theo luật pháp của................................................

13. ĐIỀU KHOẢN BẤT KHẢ KHÁNG: Hợp đồng này áp dụng những điều bất khả kháng trong Điều 01 của ấn bản số 412 do Phòng Thương mại quốc tế phát hành.

14. ĐIỀU KHOẢN KIỂM ĐỊNH: Việc kiểm định, giám sát tại nhà máy, nhà kho về chất lượng, trọng lượng, số lượng bao, tình trạng bao gói (bao bì và hộp) của số gạo trắng gốc Việt Nam này sẽ do Vinacontrol tải Việt Nam đảm nhiệm, phí tổn kiểm định này sẽ do bên bán chịu.

15. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Tất cả những thuật ngữ thương mại dùng trong hợp đồng này được diễn giải theo ấn bản 1990 và những phụ lục của nó.

Hợp đồng bán hàng này được làm tại...............................................vào ngày..............................................., hợp đồng này lập thành 4 (bốn) bản, bản gốc bằng tiếng Anh, mỗi bên giữ 2 (hai) bản.

BÊN MUA BÊN BÁN
1 4.583
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu hợp đồng xuất khẩu gạo để xem.
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý Xem thêm