Hướng dẫn đánh giá thường xuyên môn tiếng Anh tiểu học

1 55
1
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN
MÔN TIẾNG ANH
I. Những lưu ý khi thực hiện ĐGTX môn TA tiểu học.
1. Nguyên tc của đánh giá thường xuyên môn tiếng Anh tiu hc.
Hoạt động kiểm tra đánh giá thường xuyên môn tiếng Anh cho học sinh tiểu học
cần tuân thủ các nguyên tắc chung sau đây:
- Thực hiện đánh giá thường xuyên thông qua nhiều hình thức khác nhau để thông
tin toàn diện về mức độ phát triển kiến thức các k năng của học sinh cũng như phát huy
hết các khả năng của học sinh và duy trì sự hứng thú với môn học;
- Đánh giá thường xuyên cần được thực hiện liên tục thường xuyên trong suốt các
hoạt động học tập;
- giai đoạn đầu học ngoại ngữ, học sinh rất cần sự tự tin và niềm u thích môn học
nên hoạt động đánh giá chủ yếu để khuyến khích và tạo tự tin cho học sinh, không nhằm phân
loại, không gây áp lực;
- Các hoạt động ĐGTX phải gắn liền với nội dung dạy-học, quan tâm đánh giá các
năng lực, phẩm chất của học sinh;
- Chú ý tính cá nhân hoá, quan tâm đến từng học sinh cụ thể trong hoạt động đánh giá,
nhấn mạnh vào những điều học sinh CÓ THỂ làm được;
- Các yêu cầu đánh giá cần đơn giản, cụ thể học sinh cần phải hiểu nh phải làm
gì;
- Các nhận xét, phản hồi về kết quả đánh giá cần được thông tin lại cho học sinh kịp
thời, rõ ràng, cụ thể, có tính khích lệ đến từng học sinh. Giáo viên nên bắt đầu bằng việc khen
ngợi những điều học sinh đã thực hiện tốt hoặc các nỗ lực của học sinh để thực hiện nhiệm vụ
trước khi góp ý hoặc chỉ ra những chỗ học sinh cần nỗ lực hơn.
- GV chủ yếu sdụng hình thức phản hồi nhận xét bằng lời ngay tại chỗ với HS. Tuy
nhiên, tùy tình hình thực tế giáo viên nhận xét bằng chữ viết vào vở hoặc sản phẩm học
tập của HS. y theo trình độ HS những nhận xét này thể bằng hiệu hoặc những
câu tiếng Anh đơn giản. GV thể quy ước với HS một số câu nhận xét bằng tiếng Anh
bản hay sử dụng.
- GV sử dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh và cải thiện hoạt động dạy-học, luôn suy
nghĩ đến trách nhiệm về phía mình trước tiên nếu học sinh không hoặc chưa hoàn thành
nhiệm vụ;
2. Một số kỹ thuật đánh giá thường xuyên nên sử dụng.
2
Một số kỹ thuật sau đây GV thể cân nhắc lựa chọn để thực hiện đánh giá thường
xuyên môn TA. Tuy nhiên, GV cần lưu ý là không phải trong cùng 1 giờ học có thể thực hiện
hết các kỹ thuật này. Tùy vào nội dung từng bài loại hình hoạt động GV chọn lựa các
kỹ thuật phù hợp để đánh giá nhằm hỗ trợ học sinh.
2.1. Quan sát
Các bước tiến hành:
- Xác định các nội dung chính cần đánh giá. dụ, các cấu trúc như: Stand up / Sit
down / Be quiet / Don’t talk / Come here / Open your book / Close your book và các năng lực
phẩm chất cần có thông qua các hoạt động học.
- Lập bảng như trong mẫu dưới đây.
- Tổ chức một hoạt động có thể đánh giá học sinh về việc hiểu, phản hồi và sử dụng các
cấu trúc đó chưa.
- Xác định qui ước về các biểu tượng giúp học sinh làm quen, hiểucác biểu tượng
này. Ví dụ:
= achieved objective (đạt);
? = not there yet (chưa đạt);
~ = getting there (ở mức sắp đạt);
= absent (vắng mặt).
SAMPLE CHECKLIST
3
Date: …/…./….
Learning objectives: Giving and responding to classroom instructions:
Stand up / Sit down / Be quiet / Don’t talk / Come here / Open your book / Close
your book
NAMES
Stand
up
Sit
down
Be
quiet
Don’t
talk
Come
here
Open
your
book
Coope
-ration
NOTE
Hà Vinh
Ngc Hân
Tu Khanh
Lan Vy
~
~
Minh Quân
= achieved objective
? = not there yet
~ = getting there
2.2. Trò chơi
Các trò chơi đơn giản thể dùng để đánh giá mức độ nhớ, hiểu của học sinh. Kỹ
thuật đánh giá này vừa giúp HS được học tập, rèn luyện, vừa mang đến sự hứng thú niềm
vui cho HS điều rất cần thiết trong việc học TA tiểu học. Kết quả tham gia trò chơi sẽ
giúp GV có được những nhận định về mức độ hoàn thành của học sinh.
Ví dụ:
Sample 1:Find the animals.

Hướng dẫn đánh giá thường xuyên môn tiếng Anh tiểu học là các biện pháp, kỹ thuật đánh giá thường xuyên bộ môn tiếng Anh nhằm giúp thầy cô đánh giá xem học sinh có lĩnh hội được kiến thức của bài học không. Sau đây là một số kỹ thuật đánh giá thường xuyên môn tiếng Anh, mời các thầy cô cùng tham khảo.

1. Đánh giá thường xuyên là gì

Đánh giá thường xuyên (ĐGTX) hay còn gọi là đánh giá quá trình là hoạt động đánh giá diễn ra trong tiến trình thực hiện hoạt động giảng dạy môn học, cung cấp thông tin phản hồi cho giáo viên (GV) và học sinh (HS) nhằm mục tiêu cải thiện hoạt động giảng dạy, học tập. ĐGTX chỉ những hoạt động kiểm tra đánh giá được thực hiện trong quá trình dạy học, có ý nghĩa phân biệt với những hoạt động kiểm tra đánh giá trước khi bắt đầu quá trình dạy học một môn học nào đó (đánh giá đầu năm/ đánh giá xếp lớp) hoặc sau khi kết thúc quá trình dạy học môn học này (đánh giá tổng kết). ĐGTX được xem là đánh giá vì quá trình học tập hoặc vì sự tiến bộ của người học.

Đánh giá trong lớp học được xem là thành tố cơ bản trong giáo dục giúp học sinh xác định được nhu cầu, nâng cao khả năng học tập; trong đó các kĩ thuật đánh giá trong lớp học được xem là công cụ, phương tiện chuyển tải nội dung đến người học trong quá trình dạy học. Việc sử dụng các kĩ thuật đánh giá sẽ góp phần kích thích năng lực sáng tạo trong dạy học và giúp người dạy tìm ra biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy.

2. Hướng dẫn đánh giá thường xuyên môn tiếng Anh tiểu học

I. Những lưu ý khi thực hiện ĐGTX môn TA tiểu học.

1. Nguyên tắc của đánh giá thường xuyên môn tiếng Anh tiểu học.

Hoạt động kiểm tra và đánh giá thường xuyên môn tiếng Anh cho học sinh tiểu học cần tuân thủ các nguyên tắc chung sau đây:

Thực hiện đánh giá thường xuyên thông qua nhiều hình thức khác nhau để có thông tin toàn diện về mức độ phát triển kiến thức và các kỹ năng của học sinh cũng như phát huy hết các khả năng của học sinh và duy trì sự hứng thú với môn học;

Đánh giá thường xuyên cần được thực hiện liên tục và thường xuyên trong suốt các hoạt động học tập;

Vì giai đoạn đầu học ngoại ngữ, học sinh rất cần sự tự tin và niềm yêu thích môn học nên hoạt động đánh giá chủ yếu để khuyến khích và tạo tự tin cho học sinh, không nhằm phân loại, không gây áp lực;

Các hoạt động ĐGTX phải gắn liền với nội dung dạy-học, quan tâm đánh giá các năng lực, phẩm chất của học sinh;

Chú ý tính cá nhân hoá, quan tâm đến từng học sinh cụ thể trong hoạt động đánh giá, nhấn mạnh vào những điều học sinh CÓ THỂ làm được;

Các yêu cầu đánh giá cần đơn giản, cụ thể và học sinh cần phải hiểu mình phải làm
gì;

Các nhận xét, phản hồi về kết quả đánh giá cần được thông tin lại cho học sinh kịp thời, rõ ràng, cụ thể, có tính khích lệ đến từng học sinh. Giáo viên nên bắt đầu bằng việc khen ngợi những điều học sinh đã thực hiện tốt hoặc các nỗ lực của học sinh để thực hiện nhiệm vụ trước khi góp ý hoặc chỉ ra những chỗ học sinh cần nỗ lực hơn.

GV chủ yếu sử dụng hình thức phản hồi nhận xét bằng lời ngay tại chỗ với HS. Tuy nhiên, tùy tình hình thực tế mà giáo viên nhận xét bằng chữ viết vào vở hoặc sản phẩm học tập của HS. Tùy theo trình độ HS mà những nhận xét này có thể bằng ký hiệu hoặc những câu tiếng Anh đơn giản. GV có thể quy ước với HS một số câu nhận xét bằng tiếng Anh cơ bản hay sử dụng.

GV sử dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh và cải thiện hoạt động dạy-học, luôn suy nghĩ đến trách nhiệm về phía mình trước tiên nếu học sinh không hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ;

2. Một số kỹ thuật đánh giá thường xuyên nên sử dụng.

Một số kỹ thuật sau đây GV có thể cân nhắc lựa chọn để thực hiện đánh giá thường xuyên môn TA. Tuy nhiên, GV cần lưu ý là không phải trong cùng 1 giờ học có thể thực hiện hết các kỹ thuật này. Tùy vào nội dung từng bài và loại hình hoạt động mà GV chọn lựa các kỹ thuật phù hợp để đánh giá nhằm hỗ trợ học sinh.

2.1. Quan sát

Các bước tiến hành:

Xác định các nội dung chính cần đánh giá. Ví dụ, các cấu trúc như: Stand up / Sit down / Be quiet / Don’t talk / Come here / Open your book / Close your book và các năng lực phẩm chất cần có thông qua các hoạt động học.

Lập bảng như trong mẫu dưới đây.

Tổ chức một hoạt động có thể đánh giá học sinh về việc hiểu, phản hồi và sử dụng các cấu trúc đó chưa.

Xác định qui ước về các biểu tượng và giúp học sinh làm quen, hiểu rõ các biểu tượng này. 

.......................................

Trên đây là một phần nội dung của Kỹ thuật đánh giá thường xuyên môn tiếng Anh, mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung Hướng dẫn đánh giá thường xuyên môn tiếng Anh tiểu học hoàn toàn miễn phí.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
1 55
Mẹo dạy học hay Xem thêm