Hướng dẫn giảm tải chương trình tiểu học năm học 2019-2020

1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TIỂU HỌC
HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020
(Kèm theo Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ GDĐT)
MÔN TIẾNG VIỆT
LỚP 1
Tuần
Tên bài học
Nội dung điều chỉnh
và hướng dẫn thực hiện
19
Bài 77: ă, âc
Bài 78: uc, ưc
Bài 79: ôc, uôc
Bài 80: iêc, ươc
Tập viết tuần 17
Tập viết tuần 18
- Giảm phần Luyện nói.
- Chuyển nội dung tập viết trên bảng con và
tập viết trên vở ô li sang giờ Tập viết.
20
Bài 81: ach
Bài 82: ich, êch
- Giảm phần Luyện nói.
- Chuyển nội dung tập viết trên bảng con và
tập viết trên vở ô li sang giờ Tập viết.
Ôn tập
Giảm yêu cầu kể toàn bộ câu chuyện,
chuyển thành yêu cầu trả lời câu hỏi hoặc kể
một đoạn truyện.
Bài 84: op, ap
Bài 85: ăp, âp
- Giảm phần Luyện nói.
- Chuyển nội dung tập viết trên bảng con và
tập viết trên vở ô li sang giờ Tập viết.
21
Bài 86: ôp, ơp
Bài 87: ep, êp
Bài 88: ip, up
Bài 89: iêp, ươp
Tập viết tuần 19
Tập viết: Ôn tập
- Giảm phần Luyện nói.
- Chuyển nội dung tập viết trên bảng con
tập viết trên vở ô li sang giờ Tập viết.
22
Bài 90: Ôn tập
Giảm yêu cầu kể toàn bộ câu chuyện,
chuyển thành yêu cầu trlời câu hỏi hoặc kể
một đoạn truyện.
Bài 91: oa, oe
Bài 92: oai, oay
Bài 93: oan, oăn
Bài 94: oang, oăng
- Giảm phần Luyện nói.
- Chuyển nội dung tập viết trên bảng con và
tập viết trên vở ô li sang giờ Tập viết.
2
23
Bài 95: oanh, oach
Bài 96: oat, oăt
- Giảm phần Luyện nói.
- Chuyển nội dung tập viết trên bảng con và
tập viết trên vở ô li sang giờ Tập viết.
Bài 97: Ôn tập
Giảm yêu cầu kể toàn bộ câu chuyện,
chuyển thành yêu cầu trlời câu hỏi hoặc kể
một đoạn truyện.
Bài 98: uê, uy
Bài 99: uơ, uya
- Giảm phần Luyện nói.
- Chuyển nội dung tập viết trên bảng con và
tập viết trên vở ô li sang giờ Tập viết.
24
Bài 100: uân, uyên
Bài 101: uât, uyêt
Bài 102: uynh, uych
- Giảm phần Luyện nói.
- Chuyển nội dung tập viết trên bảng con và
tập viết trên vở ô li sang giờ Tập viết.
Bài 103: Ôn tập
Giảm yêu cầu kể toàn bộ câu chuyện,
chuyển thành yêu cầu trả lời câu hỏi hoặc kể
một đoạn truyện.
25
Tập đọc: Trường em
- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.
- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.
- Giảm yêu cầu: Nói câu chứa tiếng vần
ai hoặc ay.
Tập đọc: Tặng cháu
- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.
- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.
- Giảm yêu cầu: Nói câu chứa tiếng vần
ao hoặc au.
Tập đọc: Cái nhãn vở
- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.
- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.
Kể chuyện: Rùa và Th
Giảm yêu cầu kể toàn bộ câu chuyện,
chuyển thành yêu cầu trlời câu hỏi hoặc kể
một đoạn truyện.
26
Tập đọc: Bàn tay mẹ
- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.
- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.
Tập đọc: Cái Bống
- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.
- Giảm yêu cầu: Nói câu chứa tiếng vần
anh hoặc ach.
27
Tập đọc: Hoa ngọc lan
- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.
- Giảm yêu cầu: Nói câu chứa tiếng vần
ăm hoặc ăp.
Tập đọc: Ai dậy sớm
- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.
- Giảm yêu cầu: Nói câu chứa tiếng vần
ươn hoặc ương.
- Giảm yêu cầu luyện nói.
3
Tập đọc: Mưu chú Sẻ
- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.
- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.
- Giảm yêu cầu: Nói câu chứa tiếng vần
uôn hoặc uông.
Kể chuyện: Trí khôn
Giảm yêu cầu kể toàn bộ câu chuyện,
chuyển thành yêu cầu trlời câu hỏi hoặc kể
một đoạn truyện.
28
Tập đọc: Ngôi nhà
- Giảm yêu cầu: Đọc những dòng thơ
tiếng yêu
- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.
- Giảm yêu cầu: Nói câu chứa tiếng vần
iêu.
Tập đọc: Quà của bố
- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.
- Giảm yêu cầu: Nói câu chứa tiếng vần
oan hoặc oat.
Tập đọc: Vì bây giờ mẹ mới về
- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.
- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.
- Giảm yêu cầu: Nói câu chứa tiếng vần
ut hoặc ưc.
Kể chuyện: Bông hoa cúc trắng
Giảm yêu cầu kể toàn bộ câu chuyện,
chuyển thành yêu cầu trlời câu hỏi hoặc kể
một đoạn truyện.
29
Tập đọc: Đầm sen
- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.
- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.
- Giảm yêu cầu: Nói câu chứa tiếng vần
en hoặc oen.
- Giảm yêu cầu luyện nói.
Tập đọc: Mời vào
- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.
- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.
Tập đọc: Chú công
- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.
- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.
- Giảm yêu cầu: Nói câu chứa tiếng vần
oc hoặc ooc.
Kể chuyện: Niềm vui bất ngờ
Giảm yêu cầu kể toàn bộ câu chuyện,
chuyển thành yêu cầu trlời câu hỏi hoặc kể
một đoạn truyện.
30
Tập đọc: Chuyện ở lớp
- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.
- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.
Tập đọc: Mèo con đi học
- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng trong bài.
- Giảm yêu cầu: Tìm tiếng ngoài bài.

Hướng dẫn giảm tải chương trình học kỳ 2 tiểu học

Chiều 31-3, Bộ GD-ĐT đã có công văn hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020. Sau đây là chi tiết chương trình giảm tải khối tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 hay hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp tiểu học.

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TIỂU HỌC HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

(Kèm theo Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

Nội dung chính của Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH

  • Chương trình giảm tải lớp 1

  • Chương trình giảm tải lớp 2

  • Chương trình giảm tải lớp 3

  • Chương trình giảm tải lớp 4

>> Chi tiết: Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 4 của Bộ GD&ĐT năm 2019 - 2020

  • Chương trình giảm tải lớp 5

>> Chi tiết: Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 5 của Bộ GD&ĐT năm 2019 - 2020

Chi tiết chương trình giảm tải lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Đạo Đức... Mời các bạn xem trên file PDF hoặc file Tải về.

Đánh giá bài viết
11 15.947
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm