Hướng dẫn khai, nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020

Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất nhằm chia sẻ khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Sau đây là thủ tục gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020.

1. Đối tượng áp dụng gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP quy định đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất gồm 5 trường hợp sau:

Trường hợp 1, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau: (1) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; (2) Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất sản phẩm từ cao su…; (3) Xây dựng.

Trường hợp 2, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau: (1) Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản; (2) Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; (3) Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim.

Danh mục ngành kinh tế nêu tại trường hợp 1 và 2 được xác định theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Trường hợp 3, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (được xác định theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ); sản phẩm cơ khí trọng điểm (được xác định theo Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035).

Trường hợp 4, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trường hợp 5, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

2. Thời hạn nộp thuế, gia hạn đất

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu) được gia hạn 5 tháng như sau:

Thời hạn nộp thuế, gia hạn đất

Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được gia hạn 5 tháng như sau:

Hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã thực hiện nộp số thuế TNDN còn phải nộp (20%) theo quyết toán của năm 2019 vào ngân sách nhà nước (NSNN) thì được điều chỉnh số thuế đã nộp để nộp cho các loại thuế khác. Người nộp thuế điều chỉnh bằng phương thức điện tử trên Hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax (http://thuedientu.gdt.gov.vn), lập thư tra soát (mẫu số C1-11-NS) kèm theo chứng từ nộp thuế và nội dung đề nghị điều chỉnh gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải quyết.

Thời hạn nộp thuế GTGT và thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong năm 2020 đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực được quy định tại trường hợp 1, 2 và 3 nói trên, được gia hạn nộp chậm nhất đến ngày 31/12/2020.

Thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 đối với hình thức trả tiền thuê đất hàng năm của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn tại trường hợp 1, 2, 3 và 5 nói trên, được gia hạn 5 tháng và nộp chậm nhất là vào ngày 30/10/2020.

*Lưu ý: Ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại trường hợp 1, 2 và 3 nói trên là ngành, lĩnh vực mà người nộp thuế có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2019 hoặc năm 2020. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhiều Hợp đồng thuê đất và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau, trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại trường hợp 1, 2, 3 và 5 nói trên thì được áp dụng gia hạn toàn bộ đối với số thuế và tiền thuê đất phải nộp nói trên.

3. Thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất online

Bước 1: NNT đăng nhập vào Website: https://thuedientu.gdt.gov.vn (sử dụng tài khoản Quản trị -QL)

Cách khai, nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Bước 2: Chọn chức năng Khai thuế -> Đăng ký tờ khai

Thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất online

Chọn nút “Đăng ký thêm tờ khai”

Bước 3: Tại mục “Gia hạn nộp thuế” chọn tờ khai “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất”

Hướng dẫn khai, nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020

Bước 4: Thực hiện kê khai và nộp tờ khai trực tuyến trên trang thuế điện tử.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 11
Thủ tục hành chính Xem thêm