Hướng dẫn phân tích và đầu tư chứng khoán

Hướng dẫn phân tích và đầu tư chứng khoán

Hướng dẫn phân tích và đầu tư chứng khoán là tài liệu rất có ích cho những người đầu tư chứng khoán với những nội dung cơ bản về thị trường chứng khoán và cách đầu tư có lợi nhất, phân tích và cho nhà đầu tư đánh giá khách quan nhất về thị trường chứng khoán. Mời các bạn tham khảo.

Quản trị chiến lược

Các lệnh cơ bản trong AutoCad

Kỹ năng lập kế hoạch

Phần 1: Một số kiến thức về PTKT

1. Mục tiêu nghiên cứu

 • Hiểu được các khái niệm cơ bản trong PTKT
 • Xây dựng và hiểu được các diễn biến về giá và khối lượng giao dịch
 • Sử dụng các công cụ phân tích để xác định xu thế, các thời điểm đột phá
 • Xây dựng đước các chiến lược đầu tư dựa trên PTKT

2. Tại sao sử dụng PTKT?

 • Phân tích cơ bản là nền tảng và không có sự xung đột với PTKT
 • Hạn chế của phân tích cơ bản:
  • Khó tính chính xác giá trị nội tại
  • Bỏ qua vai trò của yếu tố tâm lý của các bên tham gia thị trường
  • Hạn chế xác định trong thời điểm ngắn hạn

3. Khái niệm PTKT

 • PTKT là việc nghiên cứu giá, với công cụ cơ bản là biểu đồ, nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động đầu tư. (Steven B.Achelis – TA from A to Z)
 • PTKT là việc nghiên cứu các hành vi của các bên tham gia thị trường thông qua sự biến động của giá, khối lượng chứng khoán giao dịch nhằm xác định được xu thế biến động giá và thời điểm đầu tư.
 • Một số câu hỏi cần giải quyết:
  • What to trade?
  • When to trade? (Timing is everything)
  • How to trade?
Đánh giá bài viết
30 49.479
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kinh tế - Quản lý Xem thêm