Hướng dẫn sử dụng Macromedia Captivate

Hướng dẫn sử dụng Macromedia Captivate

Macromedia Captivate là một phần mềm chuyên dụng cho phép tạo ra cách thức tương tác và mô phòng dưới dạng file Flash (SWF) và EXE. Bạn có thể tạo ra ứng dụng mô phỏng ngay lập tức bằng cách ghi lại các hoạt động trong bất cứ ứng dụng nào.

Với Captivate, bạn có thể tùy biến bổ sung các thành phần như văn bản, tiếng động, phim, hoạt hình flash, hoạt hình văn bản, hình ảnh, liên kết… trong đoạn phim. Với kích thước nhỏ và độ phân giải cao, những ứng dụng mô phỏng tạo bởi Captivate có thể dễ dàng phân phối qua mạng hoặc đĩa CD…

Bạn cũng có thể dùng Captivate đ ể tạo ra những nội dung e -learning như các trình diễn hỏi đáp tương tác, nút bấm, hộp chọn, hộp nhập văn bản. Sản phẩm xuất bản từ Captivate theo chuẩn SCORM 1.2 v à 2004, đồng thời tương thích chu ẩn AICC, PEN, vì thế dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản trị nội dung (LMS)....

Đánh giá bài viết
1 490
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tin học - Lập trình Xem thêm