Hướng dẫn sử dụng phần mềm Activinspire

Cách sử dụng bảng tương tác ActivInspire

Phần mềm bảng tương tác ActivInspire - Với giao diện hoàn toàn bằng Tiếng Việt - ActivInspire là phần mềm hữu ích giúp giáo viên soạn bài giảng trực tiếp trên bảng tương tác thông minh một cách hiệu quả.

Trong bài viết này VnDoc sẽ chia sẻ giáo trình hướng dẫn sử dụng phần mềm ActivInspire để các bạn cùng tham khảo cách soạn bài trong ActivInspire. Soạn bài giang với ActivInspire có nhiều hoạt động phong phú, hữu ích, và hỗ trợ các nhiệm vụ Đánh Giá Học Tập với học sinh, các nhóm và toàn thể lớp học.

Nội dung tài liệu hướng dẫn sử dụng ActivInspire

Phần I. Giới thiệu tổng quát về phần mềm ActivInspire

3

Phần II-Hướng dẫn sử dụng

4

A. HỘP CÔNG CỤ CHÍNH

4

B. TÙY BIẾN HỘP CÔNG CỤ

6

C. KHÁM PHÁ CÁC CÔNG CỤ

8

D. CÁC CÔNG CỤ THƯỜNG SỬ DỤNG NHIỀU NHẤT

10

E. CÁC TRÌNH DUYỆT CỦA ACTIVINSPIRE

10

I. Trình duyệt trang

12

II. Trình duyệt tài nguyên

13

III. Trình duyệt đối tượng

15

IV. Trình duyệt ghi chú

16

V. Trình duyệt thuộc tính.

17

Thuộc tính chứa (Container)

17

2. Thuộc tính nhãn (Label)

20

3. Thuộc tính xoay (Rotate)

21

4. Bộ hạn chế (Restrictor)

22

VI. Trình duyệt thao tác (Action Browser)

23

Các thao tác lệnh (Command Action)

23

2. Thao tác trên trang (Page Action)

24

3. Các thao tác đối tượng (Object Action)

25

a) Thuộc tính ẩn/hiện (Hidden)

25

b) Thuộc tính trong mờ hơn (More Translucency).

26

c) Thuộc tính ít mờ hơn (Less Translucency)

27

d) Thuộc tính định vị (Position)

27

e) Thuộc tính vị trí tăng dần (Position Incremeatally)

29

f) Thuộc tính gương trên trục X (hoặc trục Y)

29

g) Thuộc tính đưa về trước (Bring to front)

30

4. Tài liệu/các thao tác phương tiện (Document/Media Action)

32

a) Mở tài liệu, tập tin hoặc âm thanh (Open Document, File or Sound)

32

b) Mở trang Web (Open Website)

35

Phần III-CÁC KỶ NĂNG NÂNG CAO

36

I. Tạo kính lúp nhìn thấu qua 1 lớp

36

II. Thay đổi giá trị văn bản

39

Xem thêm

Đánh giá bài viết
1 128
Mẹo dạy học hay Xem thêm