Hướng dẫn việc thực hiện dạy học 2 buổi/ngày ở Tiểu học

Thực hiện việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày là chủ trương đúng đắn, phù hợp với sự phát triển giáo dục trong tình hình hiện nay; đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục học sinh, góp phần giải quyết vấn đề quá tải đối với chương trình hiện hành, giúp học sinh có thời gian luyện tập, củng cố, nâng cao kiến thức và rèn kỹ năng sống…

1. Yêu cầu đối với việc tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ngày

1.1. Việc dạy học 2 buổi/ngày ở trường tiểu học nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện đảm bảo chất lượng của bậc tiểu học, đáp ứng nhu cầu về chăm sóc giáo dục trẻ em của gia đình và xã hội, góp phần giải quyết vấn đề quá tải và dạy thêm học thêm tràn lan tiêu cực ở các trường tiểu học.

1.2. Việc dạy học 2 buổi/ngày chỉ tổ chức ở những nơi có nhu cầu và có sự tự nguyện của phụ huynh học sinh, được sự đồng ý của các cấp quản lí có thẩm quyền.

1.3. Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng (tỉ lệ 1,15 ) và đồng bộ về cơ cấu, nơi nào không có giáo viên dạy Hát-Nhạc, Thể dục, Mĩ thuật và các môn tự chọn có thể hợp đồng giáo viên ngoài biên chế, đảm bảo mỗi giáo viên không dạy quá 10 tiết /tuần (ngoài số tiết của 5 buổi/tuần).

1.4. Đảm bảo đủ phòng học, phòng phục vụ học tập, có sân chơi, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp, hấp dẫn trẻ em học tập ở trường cả ngày. Nơi nào tổ chức bán trú cần đảm bảo những điều kiện cần thiết. Tất cả các hoạt động dạy và học, các hoạt động chăm sóc khác đối với học sinh phải được tổ chức tại trường tiểu học. Nơi nào chưa có đủ điều kiện về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất thì chưa tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức bán trú. Học sinh học 2 buổi/ngày ở trường khi về nhà không phải học thêm.

1.5. Việc quản lí thu chi cần thực hiện theo các văn bản 4195/KHTC ngày 29/5/1997 về Thu các khoản tại các trường học, Chỉ thị 15/2000/CT-BGD-ĐT ngày 17/5/2000 về Các biện pháp cấp bách tăng cường quản lí dạy thêm học thêm, Văn bản 9254/TH ngày 30/9/2000 Hướng dẫn thực hiện làm việc 40 giờ/tuần ở tiểu học. Kinh phí bồi dưỡng giáo viên dạy hợp đồng, giáo viên dạy quá 5 buổi/tuần, nhân viên phục vụ…. do gia đình học sinh đóng góp trên nguyên tắc tự nguyện và đúng, quy định của các cấp có thẩm quyền.

1.6. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của nhà trường, có thể chọn các hình thức tổ chức sau:

* 100% số lớp hoặc một số lớp, một số học sinh học 2 buổi/ngày;

* Tổ chức bán trú hoặc không bán trú.

2. Số tiết dạy 2 buổi/ ngày:

a. Đối với trường dạy 9 buổi/ tuần:

 • Mỗi ngày dạy không quá 8 tiết: 8 x 4,5 ngày= 36 tiết/tuần
 • Buổi sáng không quá 4 tiết, buổi chiều không quá 4 tiết; (cả ngày không quá 8 tiết, một tuần không quá 36 tiết). Không được bố trí buổi sáng 5 tiết, buổi chiều 3 tiết.

b. Đối với trường dạy 10 buổi/ tuần:

 • Mỗi ngày dạy không quá 7 tiết: 7 x 5 ngày = 35 tiết/ tuần.
 • Buổi sáng không quá 4 tiết, buổi chiều không quá 3 tiết (cả ngày không quá 7 tiết, một tuần không quá 35 tiết)

Riêng khối 1, 2 không dạy các môn tự chọn thì bố trí tăng thêm số tiết dạy trong tuần tối đa là 35 tiết/tuần; tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ (tùy trường lựa chọn) để đảm bảo đủ 35 tiết /tuần

3. Số tiết tăng buổi thứ 2

Môn

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Chính khóa

Tăng

tiết

Chính khóa

Tăng

tiết

Chính khóa

Tăng

tiết

Chính khóa

Tăng

tiết

Chính khóa

Tăng

tiết

Tiếng Việt

10

3

9

3

8

3

8

3

8

3

Toán

4

2

5

2

5

3

5

2

5

2

Đạo đức

1

1

1

1

1

TN-XH

1

1

2

Khoa học

2

2

Sử- Địa

2

2

Mỹ thuật

1

2

1

1

1

1

1

1

Âm nhạc

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

Thủ công

1

1

1

1

1

Kỹ thuật

1

1

Thể dục

1

2

2

2

2

2

2

Tin học

2

2

2

N. Ngữ

2

2

2

HĐTT

2

2

2

2

2

HĐNGLL

1

1

1

1

1

Cộng

23

12

24

11

26

10

26

10

26

10

Tổng cộng

35

35

36

(40)

36

(40)

36

(40)

Các trường tham khảo bảng này để bố trí tiết dạy cho hợp lý về môn Tiếng Việt, Toán, Anh văn và các môn học khác tại đơn vị mình

 • Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp: 4 tiết/tháng
 • Tùy thuộc vào đặc điểm, chất lượng các môn học của từng trường, nhà trường chủ động bố trí, sắp xếp tiết dạy cho phù hợp số tiết quy định nhưng phải đảm bảo yêu cầu mục đích của học buổi thứ 2.
 • Đối với khối 3,4,5: Bố trí tiết dạy tối thiểu là 36 tiết/ tuần; tối đa 40 tiết/ tuần. Nếu trường nào tổ chức dạy Tiếng Anh 4 tiết/tuần thì có thể bố trí 40 tiết/tuần.
 • Đối với những lớp có dạy Ngoại ngữ, Tin học thì nhà trường phân bổ thời lượng của buổi thứ 2 cho phù hợp yêu cầu để rèn luyện các kĩ năng, ôn luyện kiến thức, hoạt động vui chơi…
 • Nội dung dạy buổi thứ hai cần phân hóa được đối tượng học sinh để tổ chức ôn luyện kiến thức cơ bản và các kỹ năng mà buổi sáng các em chưa nắm vững; đồng thời nâng cao và mở rộng kiến thức cho học sinh khá giỏi.

4. Phân công, bố trí giáo viên:

a. Đối với trường đảm bảo giáo viên (1,5).

 • Bố trí giáo viên chủ nhiệm lớp; số giáo viên còn lại sẽ bố trí dạy các môn khác nhưng phải đảm bảo số tiết đối với giáo viên tiểu học tối đa 23 tiết/tuần.
 • Giáo viên chủ nhiệm lớp phải dạy vào ngày thứ hai đầu tuần; phân công dạy các môn phải đảm bảo chất lượng, phải có trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục, theo dõi học tập của học sinh.
 • Giáo viên bộ môn đặc thù, môn tự chọn phải đảm bảo đủ 23 tiết/ tuần. Nếu số lớp ít, bố trí còn thiếu tiết thì phân công nhiệm vụ trong việc sinh hoạt Câu lạc bộ của nhà trường.

b. Đối với trường giáo viên tính theo định biên (1,2)

Bố trí giáo viên chủ nhiệm theo lớp (1-1) với số tiết đảm bảo theo quy định; số giáo viên bộ môn đặc thù (0,2) thì nhà trường bố trí đảm bảo số tiết dạy. Nếu số lớp ít, bố trí còn thiếu tiết thì phân công nhiệm vụ trong việc sinh hoạt Câu lạc bộ của nhà trường hoặc một số hoạt động khác.

5. Hình thức, nội dung học 2 buổi/ ngày:

a. Hình thức:

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của nhà trường, có thể chọn các hình thức sau:

 • 100% số lớp hoặc một số lớp học 2 buổi/ngày
 • Tổ chức bán trú hoặc không bán trú.

b. Nội dung:

 • Nội dung dạy buổi thứ hai cần phân hóa được đối tượng học sinh để tổ chức ôn luyện kiến thức cơ bản và các kỹ năng mà buổi sáng các em chưa nắm vững đồng thời nâng cao và mở rộng kiến thức cho học sinh khá giỏi.
 • Đảm bảo hình thức tổ chức dạy học cần diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên để phát huy tính tích cực chủ động và rèn các kĩ năng cho học sinh; lồng ghép các nội dung Hát- Nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Hoạt động tập thể thành hoạt động tổng hợp có định hướng theo chủ đề; tăng cường các hình thức học theo nhóm như nhóm Vẽ, Hát múa, Thể thao, Ngoại ngữ, Tin học...

6. Giáo án dạy buổi thứ 2:

 • Giáo án soạn phải xác định rõ mục tiêu, nội dung của tiết dạy buổi thứ 2, nội dung phải thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong các bước lên lớp;
 • Giáo án buổi thứ hai soạn riêng thành 1 tập và có thể soạn tay để bổ sung và cập nhật kịp thời.

7. Việc quản lý thu chi:

Các trường áp dụng các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân huyện/quận về việc quy định mức thu học 2 buổi/ ngày; Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ ban Đại diện cha mẹ học sinh.

Trên đây là một số chia sẻ của VnDoc về quy định về dạy học 2 buổi/ngày ở tiểu học. Để nắm rõ chi tiết về hướng dẫn việc thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, các bạn nên tham khảo Công văn 10176/TH về hướng dẫn kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

Đánh giá bài viết
23 32.390
Hỏi đáp pháp luật Xem thêm