Kế hoạch Đại hội cháu ngoan Bác Hồ năm 2018

1 2.392

Hướng dẫn tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ năm 2018

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ là ngày hội lớn của thiếu nhi Việt Nam nhằm biểu dương những gương thiếu nhi có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và rèn luyện. Mời các bạn tham khảo kế hoạch Đại hội cháu ngoan Bác Hồ năm 2018.

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG…………….

Số 02/ KH-LĐTHBT

 

…………, ngày……tháng…..năm……

 KẾ HOẠCH
Đại hội cháu ngoan Bác Hồ Năm học………..

Căn cứ kế hoạch số 20 - KH / HĐĐ ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng đội Huyện ………..về việc tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên đội tiến tới Đại hội cháu ngoan Bác Hồ Huyện ……………

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học……….của Liên đội.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Liên đội trường Tiểu học………... Liên đội xây dựng chương trình, kế hoạch Đại hội cháu ngoan Bác Hồ năm học ……….. cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tổng kết, đánh giá biểu dương những cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc, có thành tích cao trong năm học……….. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy

- Thông Đại hội giúp các em Đội viên có động lực phấn đấu trong học tập trở thành Đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

2. Yêu cầu:

- Việc xét duyệt khen thưởng danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ được các chi đội biểu quyết và lập danh sách báo cáo Liên đội.

- Đại hội phải tạo được phong trào thi đua sôi nổi trước và trong Đại hội.

- Đại hội phải được tổ chức trang trọng, vui tươi, an toàn và tiết kiệm.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

Từ 14 giờ 00 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 27/4/2018 .

2. Địa điểm:

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Đại biểu:

- BCH Đoàn xã…………

- Ban giám hiệu nhà trường

- BCH chi Đoàn thanh niên nhà trường

- Anh chị phụ trách các khối lớp 1; 2; 3; 4+5

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

 • Văn nghệ chào mừng.
 • Chào cờ theo nghi thức đội.
 • Phút sinh hoạt truyền thống.
 • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 • Báo công dâng Bác.
 • Tuyên dương, khen thưởng cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc.
 • Đại biểu phát biểu động viên, tuyên dương
 • Đọc quyết tâm thưcủa Đại hội.
 • Bế mạc Đại hội.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các chi đội

- Bình xét đội viên có thành tích xuất sắc trong chi đội mình, lập danh sách nộp cho tổng phụ trách trước ngày 20 tháng 4 năm 2018. Chỉ tiêu mỗi chi đội không quá 95%.

2. Liên đội

- Xây dựng kế hoạch, kịch bản luyện tập duyệt Ban giám hiệu nhà trường, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho buổi Đại hội.

V. DỰ TRÙ KINH PHÍ

 • Mua 10 đôi hoa sen nhựa cho đội múa: 300.000đ
 • Mua 20 đôi hoa tay cho đội múa: 200 000đ
 • Mua giấy chứng nhận CNBH: 230 x 1000đ= 230 000đ

Tổng kinh phí: 730 000đ (Bảy trăm ba mươi nghìn đồng).

VII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Chuẩn bị chương trình:

 

Giấy mời:

 

Tiếp tân:

 

Văn nghệ:

 

Trang trí khánh tiết, loa đài, kê bàn ghế

 

Mua hoa sen, hoa tay cho đội múa

 

Mua giấy khen cháu ngoan Bác Hồ

 

Luyện tập các chương trình

 

Đại biểu phát biểu

 

Trên đây là kế hoạch Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ của Liên đội trường tiểu học………… năm học:………………

Kính mong nhà trường phê để Liên đội tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch.

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Đánh giá bài viết
1 2.392
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm