Kế hoạch tổ chức vui Tết Trung thu

Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho các bé

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho các bé để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết nêu rõ quy trình xây dựng kế hoạch để tổ chức vui tết Trung thu cho các bé thiếu nhi từ việc chuẩn bị, thời gian và địa điểm diễn ra, nội dung chương trình... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết để có thể xây dựng được một bản kế hoạch vui tết Trung thu cho các bé trường mình.

TRƯỜNG .....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

............, ngày...tháng...năm...

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG THU NĂM 2018

Thực hiện kế hoạch số ................... ngày...tháng...năm..... của UBND huyện .................. về việc tổ chức tết trung thu 2018, trường mầm non ..............................lập kế hoạch triển khai các hoạt động vui Tết trung thu cho các cháu trong toàn trường như sau

I. Mục đích yêu cầu

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, các tổ chức đoàn thể đối với công tác Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động xã hội, xây dựng môi trường thân thiện...

- Tổ chức các hoạt động tạo sân chơi giải trí, an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng, thiết thực và bổ ích về ngày lễ hội truyền thống của thiếu nhi Việt Nam. Qua đó thể hiện sự quan tâm của Đảng uỷ chính quyền địa phương, Ban Giám hiệu, Công đoàn và các tổ chức đoàn thể nhà trường đối với trẻ và con em CBGV, CNV.

2. Yêu cầu

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thúc đẩy phong trào toàn xã hội tham gia bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Tổ chức các hoạt động vui Tết trung thu tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các cháu, đảm bảo an toàn, bổ ích, tiết kiệm, hiệu quả.

3. Đối tượng

- Đối tượng tham gia: Học sinh toàn trường;

- Trẻ em là con em của CBGV, CNV trong Nhà trường;

II. Nội dung

- Tổ chức tết trung thu cho các em thiếu nhi bao gồm: Múa lân (nếu có), rước đèn đón trăng, văn nghệ, trò chơi, phá cỗ.

- Phát quà cho các em có thành tích trong học tập và trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên các em học tập vào đầu năm học mới.

III. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian: ........................................................................................................

2. Địa điểm: .........................................................................................................

IV. Ban tổ chức

1. Đ/c: ..................................................................................................................

2. Đ/c: ..................................................................................................................

3. Đ/c: ..................................................................................................................

4. Đ/c: ..................................................................................................................

5. Đ/c: ..................................................................................................................

V. Tổ chức thực hiện

1. BCH công đoàn

- Tuyên truyền vận động sâu rộng trong các tổ chức chính trị hiểu về ngày tết trung thu cổ truyền của thiếu niên Việt nam;

- Rà soát danh sách học sinh học giỏi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

- Phối hợp với đoàn thanh niên để tổ chức các hoạt động;

2. BCH chi đoàn

- Lập kế hoạch cụ thể các hoạt động tổ chức tết trung thu;

- Tham mưu với các tổ chức cá nhân để vận động, tranh thủ, huy động các nguồn lực tặng quà cho các cháu;

- Tổ chức các hoạt động Vui têt trung thu.

Trên đây là nội dung kế hoạch tổ chức ngày tết Trung thu cho trẻ, con em CBGV, CNV nhà trường năm 2018. BGH nhà trường trường yêu cầu các tổ chức, cá nhân được phân công thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung được phân công./.

Nơi nhận:

- ........................................

- ........................................

HIỆU TRƯỜNG
Đánh giá bài viết
1 26.081
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Rằm Tháng Tám 2019 Xem thêm