Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật, hình cắt

Lý thuyết môn Công nghệ lớp 8: Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật, hình cắt được VnDoc sưu tầm và tổng hợp các loạt bài về môn Công nghệ 8 để các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo.

A. Lý thuyết & Nội dung bài học

I. Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật

Bản vẽ kĩ thuật (bản vẽ) trình bày các thông tin kĩ thuật dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ.

Mỗi lĩnh vực kĩ thuật có loại bản vẽ của ngành mình, trong đó có hai loại bản vẽ kĩ thuật thuộc hai lĩnh vực quan trọng là:

- Bản vẽ cơ khí dùng trong ngành chế tạo máy và thiết bị.

- Bản vẽ xây dựng dùng trong ngành kiến trúc và xây dựng.

II. Khái niệm về hình cắt

Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở phía sau mặt phẳng cắt.

Trên bản vẽ kĩ thuật thường dùng hình cắt để biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể.

Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được kẻ bằng nét gạch.

Lý thuyết Công nghệ 8 Bài 8: Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật, hình cắt có đáp án

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Trong các bản vẽ sau, đâu là bản vẽ kĩ thuật?

A. Bản vẽ cơ khí

B. Bản vẽ xây dựng

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án: C

Câu 2: Có mấy loại bản vẽ kĩ thuật?

A. 2 B. 3 C. Có nhiều loại D. Đáp án khác

Đáp án: C

Vì mỗi lĩnh vực kĩ thuật đều có bản vẽ của ngành mình, bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng chỉ là 2 loại bản vẽ kĩ thuật thuộc hai lĩnh vực quan trọng.

Câu 3: Bản vẽ kĩ thuật được vẽ bằng:

A. Tay

B. Dụng cụ vẽ

C. Sự trợ giúp của máy tính điện tử

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 4: Bản vẽ cơ khí gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sử dụng:

A. Các máy móc

B. Các thiết bị

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án: C

Câu 5: Bản vẽ xây dựng gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, thi công, sử dụng:

A. Các công trình kiến trúc

B. Các công trình xây dựng

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án: C

Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về bản vẽ kĩ thuật?

A. Là các thông tin kĩ thuật trình bày dưới dạng hình vẽ theo quy tắc thống nhất

B. Là các thông tin kĩ thuật trình bày dưới dạng các kĩ hiệu theo quy tắc thống nhất

C. Thường vẽ theo tỉ lệ

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 7: Bản vẽ kĩ thuật được dùng trong quá trình nào?

A. Chế tạo

B. Lắp ráp

C. Vận hành và sửa chữa

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 8: Bản vẽ kĩ thuật được xây dựng trên cơ sở:

A. Hình chiếu vuông góc

B. Phép chiếu vuông góc

C. Hình biểu diễn ba chiều vật thể

D. Đáp án khác

Đáp án: A

Câu 9: Để biểu diễn rõ ràng bộ phận bên trong bị che khuất của vật thể, người ta dùng:

A. Hình chiếu vuông góc

B. Hình cắt

C. Hình biểu diễn ba chiều vật thể

D. Đáp án khác

Đáp án: B

Câu 10: Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở:

A. Trước mặt phẳng cắt

B. Sau mặt phẳng cắt

C. Trên mặt phẳng cắt

D. Dưới mặt phẳng cắt

Đáp án: B

Bài: Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật, hình cắt trên đây với các nội dung kiến thức các bạn học sinh cần nắm vững về khái niệm về bản vẽ kĩ thuật, khái niệm về hình cắt...

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn bài lý thuyết Công nghệ 8: Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật, hình cắt. VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lý thuyết môn Công nghệ lớp 8, Giải bài tập Công nghệ 8, Tài liệu học tập lớp 8 tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Đánh giá bài viết
1 196
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Công nghệ 8 Xem thêm