Kho tài liệu học từ xa các cấp miễn phí tại Washington D.C.

Kế hoạch học tập tại nhà các cấp học tại Washington D.C

Trong thời gian phòng chống dịch Corona diễn biến phức tạp, Hệ thống giáo dục công lập tại Washington D.C, Hoa Kỳ đã quyết định thay vì học tại nhà trường, các em học sinh được phép học từ xa (hay distance learning) hay học tại nhà.

- Chương trình học từ xa bao gồm các cấp học:

 • Elementary School (Sơ cấp hay Giáo dục tiểu học tại Việt Nam)
 • Middle School (Trung cấp hay Giáo dục trung học cơ sở tại Việt Nam)
 • High School (Cao cấp hay Giáo dục trung học phổ thông tại Việt Nam)

I. Giáo dục tiểu học (Elementary School)

Ở cấp học này, các tài liệu được chia theo các lớp khác nhau như:

 • Pre-K (hay Pre-Kindergarten) - Nhà trẻ
 • Kindergarten - Mẫu giáo
 • 1st Grade - Lớp 1
 • 2nd Grade - Lớp 2
 • 3rd Grade - Lớp 3
 • 4th Grade - Lớp 4
 • 5th Grade - Lớp 5

1. Pre-K - Nhà trẻ

- Tại cấp học này, tài liệu được chia thành 2 nguồn tiếng khác nhau là Tiếng Anh (English) và Tiếng Tây Ban Nha (Spanish).

2. Kidergarten - Mẫu giáo

- Tài liệu gồm các môn học tại các cơ sở dạy học như: ELA; Math; Social Studies; Science; Health & PE; Music & Visual Art.

3 - 7. Grade 1 - Grade 5 - Lớp 1 đến Lớp 5

- Tài liệu gồm các môn học tại các cơ sở dạy học như: ELA; Math; Social Studies; Science; Health & PE; Music & Visual Art, World Language; Dual Language.

- Bên cạnh đó, tài liệu bao gồm Family Guidance (Hướng dẫn thêm từ gia đình) hay hướng dẫn giảng dạy các môn học dành cho các bậc phụ huynh.

- Tài liệu đã lên sẵn kế hoạch chi tiết gồm các hoạt động và khoảng thời gian phù hợp dành cho mỗi hoạt động.

II. Giáo dục Trung học cơ sở (Middle School)

Ở cấp học này, các tài liệu được chia theo các lớp khác nhau như:

 • 6h Grade - Lớp 6
 • 7th Grade - Lớp 7
 • 8th Grade - Lớp 8

1 - 3. Grade 6 - 8

- Tài liệu hướng dẫn bao gồm các môn học: ELA; Math & Science; Social Studies; Health & PE; Music & Visual Arts; World Languages.

Xuyên suốt các lớp học 6 - 8, các em học sinh học thêm các chương trình học khác như:

 • Specialized Instruction
 • Language Acquisition

+ Specialized Instruction - Học sinh theo học môn IEP (Individualized Education Programs - Chương trình giáo dục cá nhân)

+ Language Acquisition - Học sinh theo học chương trình ESL (English as a Second Language Programs - Chương trình học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai)

- Tài liệu đã lên sẵn kế hoạch chi tiết gồm các hoạt động và khoảng thời gian phù hợp dành cho mỗi hoạt động.

III. Giáo dục Trung học phổ thông (High School)

Ở cấp học này tài liệu học tập được chia theo môn học dành cho các khối học lớp 9 - 12

 • ELA
 • Math
 • Science
 • Social Studies
 • World Languages
 • Music & Visual Arts
 • Health & PE
 • JROTC (Chương trình đào tạo quân đội Mỹ dành cho cấp THPT)
 • International Baccalaureate (Chương trình cấp bằng Tú tài quốc tế)
 • Advanced Placement (Chương trình học xếp lớp nâng cao)
 • Specialized Instruction
 • Language Acquisition

- Tài liệu đã lên sẵn kế hoạch chi tiết gồm các hoạt động và khoảng thời gian phù hợp dành cho mỗi hoạt động.

Mời bạn đọc truy cập vào link: https://dcps.instructure.com/courses/179580/pages/learners để tham khảo chi tiết tài liệu các cấp học.

Trên đây là Chi tiết nguồn tài liệu học tập miễn phí tại Washington, Mỹ. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tập tiếng Anh miễn phí khác như: Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, nâng cao; Luyện 4 kỹ năng tiếng Anh; Học từ vựng tiếng Anh; ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 105
Sắp xếp theo
  Ngoại ngữ Xem thêm