Khởi ngữ là gì, tác dụng và nêu ví dụ dễ hiểu

1 2.523

Khởi ngữ là gì, tác dụng và nêu ví dụ dễ hiểu lớp 9

Khởi ngữ là gì, tác dụng và nêu ví dụ dễ hiểu là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm, giúp bạn thuận tiện hơn trong quá trình học bài và chuẩn bị cho bài học mới trên lớp. Mời các bạn tham khảo. 

Khái niệm khởi ngữ

1. Khởi ngữ là gì?

Trong sách giáo khoa đã nêu rõ khái niệm khởi ngữ là thành phần thường đứng trước chủ ngữ của câu, thường nêu rõ vấn đề được nói đến trong câu.

Đứng trước khởi ngữ thông thường sẽ có một số từ như đối với, về…

Khởi ngữ thường có 2 tác dụng đó là ý nghĩa nhấn mạnh và ý nghĩa nêu chủ đề của sự tình. Nếu như nó có thể xác định đảm trách chức năng cú pháp nào đó trong câu đi sau thì chủ yếu nó mang ý nghĩa nhấn mạnh, thứ yếu là mang ý nghĩa chủ đề sự tình. Còn trong trường hợp ngược lại nếu không xác định đảm trách một chức năng cụ thể thì khởi ngữ chủ yếu nêu chủ đề của sự tình và ý nghĩa nhấn mạnh chỉ là phụ.

2. Ví dụ về khởi ngữ

– Về các môn tự nhiên, Nam là người học rất giỏi.

“Về các môn tự nhiên” là khởi ngữ, Nam là chủ ngữ.

– Đối với chúng tôi, điều này thật bất ngờ.

“Đối với chúng tôi” là khởi ngữ.

3. Một số cách giải bài tập SGK

Câu 1

a) “Điều này” là khởi ngữ.

b) “Đối với chúng mình” là khởi ngữ.

c) “Một mình” là khởi ngữ.

d) “Làm khí tượng” và “Đối với cháu” câu (e) cũng là khởi ngữ.

Câu 2

a) Từ “làm bài” làm nhiệm vụ vị ngữ.

b) Từ “hiểu”, “giải” cũng làm vai trò là vị ngữ trong câu.

Câu 3: Viết lại câu đưa phần in đậm thành khởi ngữ.

– Làm bài, anh ấy thật cẩn thận

– Hiểu thì tôi hiểu rồi, nhưng giải thì tôi chưa giải được.

Với một số khái niệm, ví dụ và giải bài tập về khởi ngữ các em đã hiểu được bài học hôm nay chưa? hãy làm thêm các bài tập khác để hiểu hơn về thành phần khởi ngữ trong câu nhé.

..............................................

Để học tốt Ngữ văn 8 ngoài lý thuyết các bạn còn cần những bài tập thực hành mời các bạn tham khảo thêm các bài tập Ngữ văn 8: Giải vở bài tập Ngữ văn 8 bài 1: Tôi đi học

Ngoài các bài Khởi ngữ là gì, tác dụng và nêu ví dụ dễ hiểu trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Ngữ văn lớp 8, Soạn văn lớp 8, Học tốt Ngữ Văn lớp 8, Soạn Văn lớp 8 (ngắn nhất), Tài liệu học tập lớp 8

Đánh giá bài viết
1 2.523
Ngữ văn lớp 9 Xem thêm