Khung phân phối chương trình cấp THCS

Khung phân phối chương trình cấp THCS

Khung phân phối chương trình cấp THCS từ học kì I đến học kì II tất cả các môn học từ lớp 6 đến lớp 9 giúp giáo viên điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học.

Phân phối chương trình môn Mỹ thuật bậc THCS

Phân phối chương trình môn Âm nhạc bậc THCS

Phân phối chương trình môn Thể dục bậc THCS

Phân phối chương trình môn Công nghệ bậc THCS

Phân phối chương trình môn Tiếng Anh bậc THCS

Phân phối chương trình môn Sinh học bậc THCS

Phân phối chương trình môn Hóa học bậc THCS

Phân phối chương trình môn Địa lý bậc THCS

Phân phối chương trình môn Toán bậc THCS

Phân phối chương trình môn Vật lý bậc THCS

Phân phối chương trình môn Lịch sử bậc THCS

Phân phối chương trình môn Tin học bậc THCS

Phân phối chương trình môn Ngữ văn bậc THCS

Phân phối chương trình môn Giáo dục công dân bậc THCS

Đánh giá bài viết
1 8.144
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm