Kịch bản chương trình đại hội đoàn

3 17.770

Đại hội đoàn được tổ chức thường niên tại các trường trung học cơ sở, THPT, đại học, cao đẳng.... nhằm bầu ra ban chấp hành đoàn nhiệm kỳ mới. VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Mẫu kịch bản đại hội đoàn để các bạn tham khảo để có một buổi đại hội thành công tốt đẹp.

1. Mẫu kịch bản chương trình đại hội Đoàn 

I. PHẦN CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch: Số lượng 03 đoàn viên (01 bí thư (đương nhiệm) 02 phó bí thư (đương nhiệm) trong đó 1 phó bí thư là cán bộ và 1 phó bí thư là sinh viên , có nhiệm vụ điều hành đại hội.

2. Thư kí đoàn: Số lượng …. đoàn viên có nhiệm vụ chuẩn bị ghi biên bản và ghi nghị quyết đại hội.

3. Ban tổ chức: Số lượng … đoàn viên (trong đó 01 làm MC điều hành phần chào cờ, ổn định tổ chức và số đoàn viên còn lại làm nhiệm vụ trang trí, chuẩn bị biển hiệu Chủ tịch đoàn và Thư kí đoàn,hòm phiếu, BCH nhiệm kì cũ (hoặc lâm thời) có trách nhiệm viết sơ (tổng) kết bản phương hướng nhiệm kỳ mới, ...)

4. Ban kiểm phiếu:Số lượng …đoàn viên (… trưởng ban,.. phó ban, ….ủy viên), có nhiệm vụ chuẩn bị biên bản kiểm phiếu, in phiếu bầu cử (sắp xếp danh sách theo A, B, C...) phát phiếu, kiểm phiểu và công bố kết quả bầu cử.

5. Ban lễ tân: Số lượng ….. đoàn viên (…trưởng ban, … phó ban, …. ủy viên) có nhiệm vụ tiếp đón, thu xếp chỗ ngồi và mời nước đại biểu.

6. Hồ sơ đại hội Đoàn:

7. Chương trình Đại hội

8. Báo cáo sơ (tổng) kết

9. Phương hướng

10. Nghị quyết Đại hội

11. Biên bản Đại hội

12. Biên bản kiểm phiếu (và cả phiếu bầu)

-----------------------------

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HCM .............................

Nhiệm kỳ …..

1. Ổn định tổ chức.

2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Giới thiệu chủ tịch đoàn, thư ký đoàn.

4. Đoàn chủ tịchthông qua chương trình đại hội.

5. Trình bày Báo cáo tổng kết và dự thảo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ ……...

6. Tham luận của các chi đoàn

7. Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội:

+ Lãnh đạo Học viện

+ Đoàn cấp trên.

8. Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo, phương hướng và bản kiểm điểm toàn bộ hay từng phần nếu có ý kiến cần chỉnh sửa.

9. Đoàn chủ tịch trình bày yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn uỷ viên Ban chấp hành mới. Giới thiệu nhân sự dự kiến của Ban chấp hành cũ và hướng dẫn đại hội thảo luận và giới thiệu người ứng cử vào Ban chấp hành mới.

10. Chủ tọa đại hội trả lời, giải thích những ý kiến của đoàn viên, quyết định cho rút tên hoặc không cho rút tên khỏi danh sách ứng cử. Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách ứng cử.

11. Thông qua danh sách ứng cử và đề cử vào BCH.

12. Ban chấp hành cũ tuyên bố hết nhiệm kỳ.

13. Thông qua danh sách ban bầu cử.

14. Ban bầu cử làm việc: công bố thể lệ BC, phát phiếu và kiểm phiếu.

15. Văn nghệ

16. Công bố kết quả bầu cử, BCH mới ra mắt và nhận nhiệm vụ.

17. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

18. Bế mạc.

-----------------------------

III. BAN TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

1. PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔ CHỨC:

MC: Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!

Đã đến giờ làm lễ chào cờ, xin mời Quý vị đại biểu cùng toàn thể đoàn viên đứng lên chỉnh đốn trang phục để làm lễ chào cờ.

Nghiêm! Chào cờ! Quốc ca…….. Đoàn ca!............ (cả đại hội hát to, hùng mạnh)

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!

Nhằm tổng kết, đánh giá quá trình công tác đoàn trong nhiệm kỳ 2006-2008 và dự thảo phương phướng hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2008-2010, đồng thời bầu ra BCH có sức trẻ, lòng nhiệt huyết và năng lực toàn diện để kiện toàn và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào Đoàn TN ............................., cũng như đưa phong trào Đoàn của Học viện lên một tầm cao mới xứng đáng với bề dày truyền thống và uy tín của 50 năm hình thành và phát triển của ............................. Việt Nam. Được sự ủng hộ và thống nhất từ phía Đảng ủy, lãnh đạo, hôm nay, BCH Đoàn ..................... long trọng tổ chức Đại hội Đoàn TNCS HCM .............................. Đó là lí do của buổi đại hội hôm nay.

Về dự đại hội của chúng ta hôm nay, tôi xin trân trọng kính giới thiệu có:

 • Thầy/cô – Giám đốc .........................…
 • Thầy/cô Phó giám đốc ..............................………
 • .……….

Theo đại hội trù bị, ngày............8, đã thống nhất giới thiệu:

Đoàn chủ tịch:

 • Đ.chí: …………………………..(CT1) (bí thư)
 • Đ.chí: …………………………..(CT2)
 • Đ.chí: …………………………..(CT3)
 • .......

Nếu đại hội nhất trí xin cho một tràng pháo tay. Xin mời Chủ tịch đoàn lên điều hành đại hội.

2. PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH :

CT1: Cũng theo đại hội trù bị, đã giới thiệu 02 đồng chí sau đây vào Ban thư ký của Đại hội.

Đồng chí…………………………

Đồng chí: …………………………

Nếu đại hội nhất trí xin cho một tràng pháo tay! Xin mời 2 thư ký lên làm việc:

CT1: Đại diện cho chủ tịch đoàn tôi xin thông qua chương trình đại hội. (đọc chương trình Đại hội)

Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí CT2, trình bày báo cáo sơ kết hoạt động đoàn và phong trào Thanh niên trong 02 tuần qua.

CT2: Đọc bản báo cáo sơ (tổng) kết…

CT1: Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí CT3, trình bày phương hướng hoạt động đoàn và phong trào Thanh niên, nhiệm kỳ …….

CT3: Đọc bản phương hướng…

CT1: Điều hành phần tham luận của các chi đoàn

Mời phân đại diện chi đoàn … tham luận về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Mời phân đại diện chi đoàn … tham luận về phương pháp học tập tích cực (nhằm thực hiện phong trào “trường học thân thiện, học sinh tích cực) để đạt hiệu quả cao trong học tập.

Mời phân đại diện chi đoàn … tham luận về công tác phong trào.

Mời phân đại diện chi đoàn … tham luận về các công tác khác.

CT1: Mời đại biểu phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội (Đoàn trường, GVCN)

CT1: Thông qua các chỉ tiêu và tiến hành biểu quyết (bằng cách giơ tay) các chỉ tiêu.

CT1: Cả đại hội hát bài hát tập thể: Nối vòng tay lớn.

CT1: Theo đại hội trù bị đã giới thiệu các đ.chí sau đây vào ban kiểm phiếu:

 • ……………………. Trưởng ban
 • ……………………. Phó trưởng ban
 • ……………………..Ủy viên

Nếu đại hội nhất trí xin cho một tràng pháo tay.

Xin mời ban kiểm phiếu lên làm việc

3. PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

Trưởng ban: Công bố thể lệ bầu cử:

Danh sách đề cử gồm …. đc, bầu …., gạch … đc.

Phiếu không hợp lệ là

 • Phiếu bầu thừa so với số lượng (….)
 • Phiếu trắng là phiếu không bầu ai.
 • Phiếu gạch giữa 2 dòng chữ ghi họ tên người trong phiếu không rõ bầu ai.
 • Phiếu viết tên người ngoài danh sách đã được đại hội thông qua.
 • Phiếu có kí hiệu riêng, kí tên người bầu.
 • Phiếu không đúng theo mẫu mà ban kiểm phiếu đã phát ra.

Phó trưởng ban: Kiểm tra hòm phiếu trước đại hội.

Cả 3: Phát phiếu đến từng đoàn viên trong chi đoàn

(kể cả CHỦ TỊCH ĐOÀN, THƯ KÍ ĐOÀN và BAN KIỂM PHIẾU)

Phần thu phiếu và kiểm phiếu xong hoàn tất biên bản theo mẫu.

Trưởng ban: đọc biên bản kiểm phiếu trước đại hội, mời ban chấp hành mới ra mắt và nhận nhiệm vụ.

* Lưu ý: khi BCH mới lên ra mắt, một Ủy viên trong BCH đại diện nhận nhiệm vụ và thực hiện lời hứa trước Đại hội.

4. PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH :

CT1: Xin mời Thư kí đoàn thông qua nghị quyết đại hội.

Thư ký 1: Đọc nghị quyết đại hội.

CT1: Biểu quyết nghị quyết.

CT1: Phần làm việc của ĐOÀN CHỦ TỊCH đến đây kết thúc, xin giao lại cho BAN TỔ CHỨC!

BTC: Lên điều hành chào cờ bế mạc!

Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể đại hội đứng lên làm lễ chào cờ! Nghiêm! Chào cờ!

2. Kịch bản đại hội chi đoàn 

I. NGHI THỨC

a. Chào cờ: (Người dẫn chương trình)

Kính mời quý vị đại biểu, quý thầy (cô), cùng toàn thể các bạn đứng lên làm lễ chào cờ. Một phút chỉnh trang y phục. Tất cả chú ý – Nghiêm – nhìn cờ ”chào”

– Quốc ca – Đoàn ca.

Kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng các đồng chí đoàn viên thanh niên trở về vị trí củ.

b. Tuyên bố lý do (Người dẫn chương trình)

Kính thưa Đại hội, nhằm đánh giá lại các hoạt động mà chi đoàn ta đã thực hiện trong năm học vừa qua cũng như nghiêm túc nhận định những mặt được và chưa được, đồng thời xây dựng phương hướng hoạt động Đoàn cho năm học mới, bầu chọn một BCH chi đoàn mới làm việc thật sự năng động, xung kích và khoa học. BCH chi Đoàn Lớp ……...tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ .......... Đó cũng chính là lý do của buổi làm việc hôm nay.

c. Giới thiệu đại biểu (Người dẫn chương trình)

Kính thưa Đại hội, cho phép tôi thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng giới thiệu thành phần đại biểu tham dự Đại hội Chi đoàn của chúng ta hôm nay:

- Về phía Chi Bộ, BGH nhà trường, có:

1. Thầy giáo: …………… – BT. C Bộ - HP nhà trường.

2. ……………………………………………….

- Về phía BTV Đoàn trường có:

1. Đ/c.................................................................

2. Đ/c...................................................................

- Về phía GVCN có thầy(cô):...............................................

các cơ sở đoàn bạn: có chi đoàn lớp.......................................................................:

…………………………………………………………………………………………

- Cùng tất cả các đoàn viên chi đoàn lớp.......... Xin nhiệt liệt !

d. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và thư ký

Kính thưa Đại hội, trong đại hội Chi đoàn, phiên họp thứ Nhất chúng ta đã bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm :

- Đ/c...............................: Bí thư Chi Đoàn nhiệm kỳ …………..

- Đ/c...............................: Phó BT Chi Đoàn nhiệm kỳ ………….

- Đ/c...............................: UVBCH Chi Đoàn nhiệm kỳ …………

(Đối với lớp 10 thì lớp trưởng và hai lớp phó)

Nếu ĐH đồng ý với danh sách Đoàn Chủ tịch như trên, xin biểu quyết bằng cách giơ tay.

Có đ/c nào không Đồng ý với danh sách Đoàn Chủ tịch trên, xin giơ tay -> Không có.

Có đ/c nào có ý kiến khác. Xin giơ tay -> Không có.

Như vậy 100% Đại biểu đồng ý với danh sách. Xin mời Đoàn Chủ tịch lên bàn làm việc.

II. PHẦN LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn A: Kính thưa Đại hội. Để ghi lại diễn biến của ĐH và làm cơ sở cho BCH khóa mới thực hiện, tôi xin thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Thư ký ĐH là đ/c:

Nguyễn Thị D. Xin mời Đoàn thư kí lên bàn làm việc.

Nguyễn Văn B: Tiếp theo, xin mời đ/c Nguyễn Văn A thay mặt Đoàn Chủ tịch lên trình bày báo cáo Tổng kết công tác Đoàn nhiệm kì …….(KHỐI 10 KHÔNG CÓ) và Phương hướng công tác Đoàn nhiệm kỳ …….. Xin kính mời đ/c.

Nguyễn Văn A : Kính thưa Đại hội, thay mặt BCH chi Đoàn nhiệm kỳ ……., tôi xin trình bày báo cáo tổng kết công tác Đoàn nhiệm kì……… và phương hướng công tác Đoàn nhiệm kỳ ………. (có báo cáo TK và P. Hướng riêng)

Nguyễn Văn B: Tiếp tục chương trình là phần Đại biểu phát biểu ý kiến

Nguyễn Văn B: Công tác hoạt động của chi Đoàn luôn được sự chỉ đạo sát của BGH nhà trường và đến dự với ĐH ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu: Thầy giáo: …………… – BT.CBộ-HP nhà trường lên phát biểu chỉ đạo với ĐH. Trân trọng kính mời thầy!

- Trong tác hoạt động của chi Đoàn ngoài sự chỉ đạo sát sao của Chi bộ, BGH nhà trường còn có sự chỉ đạo trực tiếp của Đoàn trường. Đến dự ĐH chúng ta có sự quan tâm của BTV Đoàn trường. Xin trân trọng giới thiệu Đ/C ...............,BT(PBT)... đoàn trường lên phát biểu. Trân trọng kính mời Đ/C.

Nguyễn Văn C: Tiếp theo là ĐH thảo luận:

Trong quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội, đoàn Chủ tịch nhận được 3 phiếu đăng ký tham luận tại ĐH.

Sau đây:

1) Xin kính mời đ/c Nguyễn Văn E với tham luận...........

2) Xin kính mời đ/c Nguyễn Văn F với tham luận...........

3) Xin kính mời đ/c Nguyễn Văn G với tham luận...........

Nguyễn Văn A: Thay mặt ĐCT xin cảm ơn sự chỉ đạo của (Chi Bộ, BGH Nhà trường, BTV Đoàn trường) . Chúng tôi nghiêm túc tiếp thu và lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo và bổ sung vào chương trình hành động để đưa thành tích của CĐ ngày càng đi lên nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm học.

Nguyễn Văn A: ĐH vừa nghe qua báo cáo Tổng kết, bản Dự thảo Phương hướng hoạt động cùng các chỉ tiêu phấn đấu của chi Đoàn chúng ta trong năm học ………. đồng thời với 3 tham luận. Xin mời ĐH thảo luận và có ý kiến……………………………..?

Nếu đại hội đồng ý với các nội dung trên, xin biểu quyết bằng cách giơ tay.

Có đ/c nào không Đồng ý với các nội dung trên, xin giơ tay -> Không có.

Có đ/c nào có ý kiến khác. Xin giơ tay -> Không có.

Như vậy 100% Đại biểu đồng ý với nội dung của báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động của chi đoàn trong năm học này. Xin cảm ơn ĐH !

Nguyễn Văn C: Tiếp theo xin mời đ/c Nguyễn Văn B lên thông qua Đề án nhân sự và cơ cấu BCH mới. Xin kính mời đ/c.

Nguyễn Văn B Lên thông qua đề án. (có đề án riêng)

Nguyễn Văn A: Đ/c Nguyễn Văn B đã thông qua đề án nhân sự và cơ cấu BCH mới. Xin ĐH cho ý kiến :

*Phương án 1: Ứng cử. ĐH cho ý kiến?

(Như vậy ko có đồng chí nào ứng cử)

Phương án 2: Đề cử.

ĐH cho ý kiến? Nếu ĐH chọn P.án 2 thì tôi xin đưa ra 2 cách đó là:

+ Cách 1: ĐH trù bị đề cử (ĐH do Ban chấp hành củ giới thiệu)

+ Cách 2: ĐH hôm nay đề cử.

Xin ý kiến của ĐH ? Nếu ĐH thống nhất với cách 1 thì đ/c Nguyễn Văn C tiếp tục đọc danh sách nhân sự. (có d/s riêng)

………………

Sau khi thống nhất nhân sự………………..

Nguyễn Văn A: ĐH vừa nghe danh sách nhân sự. Xin mời ĐH thảo luận và có ý kiến……?

Nếu đại hội đồng ý với các danh sách nhân sự trên, xin biểu quyết bằng cách giơ tay.

Có đ/c nào không Đồng ý với các danh sách nhân sự trên, xin giơ tay -> Không có.

Có đ/c nào có ý kiến khác. Xin giơ tay -> Không có.

Như vậy 100% Đại biểu đồng ý với nội dung của các danh sách nhân sự trên. Xin cảm ơn ĐH !

Nguyễn Văn C: Xin mời BCH mới ra mắt nhận nhiệm vụ và tặng quà cho các Đ/C không tham gia BCH khóa mới . Do một số nguyên nhân khác nhau, một số đ/c trong BCH khóa củ không tái BCH khóa mới. T/M BCH khóa mới xin ghi nhận sự đóng góp của các đ/c trong nhiệm kỳ qua và hy vọng sẽ nhận được sự cộng tác của các đ/c trong thời gian sắp tới. Kính chúc các đ/c sức khỏe và học tập tốt. Mời các Đ/C lên phía trên nhận quà và xin mời Đ/C Nguyễn Văn A T/M BCH khóa mới lên trao quà.

Nguyễn Văn A: Xin mời thư ký thông qua dự thảo nghị quyết của ĐH.

(Thư kí có biên bản riêng)

Nguyễn Văn A: Vừa rồi Thư ký đã thông qua bản dự thảo nghị quyết của ĐH, xin ĐH có ý kiến.

Nếu đại hội đồng ý với các nội dung trên, xin biểu quyết bằng cách giơ tay.

Có đ/c nào không Đồng ý với các nội dung trên, xin giơ tay -> Không có.

Có đ/c nào có ý kiến khác. Xin giơ tay -> Không có.

Như vậy 100% đ/c đồng ý với nội dung của bản dự thảo nghị quyết của ĐH. Và dự thảo này trở thành nghị quyết chính thức của Chi đoàn. Xin cảm ơn!

Chương trình làm của Đoàn CT và TK đến đây là kết thúc. (về vị trí cũ)

(Người dẫn chương trình): Chào cờ, bế mạc ĐH----------------

(Không hát Quốc Ca...)

Đánh giá bài viết
3 17.770
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm