Kịch bản Hội nghị Cán bộ công chức

11 50.742

Kịch bản Hội nghị Cán bộ công chức

Với tiêu chí tổ chức một Hội nghị Cán bộ công chức thành công tốt đẹp, VnDoc đã sưu tầm và gửi đến bạn đọc kịch bản chương trình rõ ràng, chi tiết nhất cho các Cán bộ công chức cùng tham khảo.

1. Chào cờ

Nghiêm.... Chào cờ chào.....

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu

Kính thưa....

Thực hiện công văn số ...... hướng dẫn Công đoàn cơ sở tiến hành Hội nghị cán bộ công chức năm .... . Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đọa cơ quan ....., hôm nay lãnh đạo và BCH Công Đoàn cơ quan ......... tổ chức Đại hội Cán bộ công chức năm ..........., nhằm kiểm điểm Nghị quyết Đại hội đề ra năm ......., xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm ......... và kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ.......

Về dự Hội nghị, thay mặt BTC tôi xin trân trọng giới thiệu:

  • Về phía Công đoàn viên chức thành phố có:

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

  • Về phía cơ quan có:

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức...........

Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội

Kính thưa Hội nghị!

Để Hội nghị thành công, Hội nghị cử Đoàn chủ tịch để điều hành Hội nghị.

Kính thưa Hội nghị, căn cứ thực tế cơ quan.... và hướng dẫn của cấp trên, Đoàn chủ tịch Hội nghị Cán bộ công chức cơ quan...... được cử với số lượng là.... người. Ban tổ chức xin ý kiến Hội nghị về số lượng.

Đề nghị Đại biểu nào đồng ý số lượng đoàn Chủ tịch Đại hội là ..... người đề nghị cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào không đồng ý cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào có ý kiến khác.

Như vậy Đại hội đã nhất trí Đoàn chủ tịch Đại hội là 3 người. Đề nghị Hội nghị tiếp tục giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch.

Kính thưa Hội nghị, Ban tổ chức dự kiến các đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch. Ban tổ chức xin ý kiến Hội nghị.

BTC dự kiến các đại biểu sau tham gia Đoàn chủ tịch:

1. ......................................................
2. ......................................................
3. ......................................................

BTC xin ý kiến Hội nghị.

Đề nghị Đại biểu nào đồng ý danh sách Đoàn Chủ hội nghị đề nghị cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào không đồng ý cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào có ý kiến khác.

Đề nghị Hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh sự nhất trí cao của các đại biểu.

Sau đây tôi xin trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Hội nghị.

  • Đoàn Chủ tịch làm việc

Kính thưa Hội nghị!

Để ghi chép các diễn biến tại Hội nghị và giúp Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị thành công, Đoàn chủ tịch Hội nghị xin giới thiệu đồng chí .................., làm thư ký Hội nghị. Đoàn chủ tịch xin Hội nghị cho ý kiến.

4. Tiến hành Đại hội

Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời .................. lên khai mạc Hội nghị.

5. Đại hội nghe các báo cáo

Kính thưa..............................

Năm ........., cơ quan được nhiều quan tâm của ......... Với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức.... vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm.......

Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ..................... lên đọc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm, phương hướng nhiệm vụ năm .........

Xin chân thành cám ơn đồng chí......... đã trình bày cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm ..... và phương hướng nhiệm vụ năm.......

Cám ơn Hội nghị đã chú ý theo dõi.

Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí.......... lên báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm ....... và phương hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học .........

Giải lao giữa giờ.

  • Tham luận tại Đại hội

Kính thưa.................

Để thực hiện thắng lợi nhiêm vụ năm...... và hoàn thành tốt kế hoạch năm.........., Đoàn chủ tịch Đại hội xin trân trọng giới thiệu và kính mời các đại biểu tập trung suy nghĩ phát biểu tham luận bằng tinh thần trách nhiệm, bằng ý thức xây dựng góp phần làm cho Hội nghị thành công tốt đẹp.

Căn cứ vào từng chủ đề tham luận, nêu toám tắt chủ đề và giới thiệu đại biểu lên tham luận.

Sau mỗi tham luận kết thúc, thay mặt đoàn chủ tịch tóm tắt tham luận ngắn gọn và cảm ơn.

  • Tiếp thu ý kiến Hội nghị

Kính thưa Đại hội!

Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận của các đại biểu, ý kiến phát biểu của lãnh ........

  • Ý kiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị của cấp trên (Nếu có)

Giới thiệu đại biểu cấp trên lên phát biểu ý kiến.

  • Kiện toàn Ban thanh tra nhân dân

Kính thưa Hội nghị!

Sau 2 năm hoạt động đến nay nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân đã hết, Để tiếp tục giám sát Nghị quyết Đại Hội và các hoạt động của ......., Hội nghị tiến hành kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ ........ Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ....... tiếp tục điều hành kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ .........

  • Thông qua Nghị quyết Đại hội

Kính thưa Đại hội!

Đoàn chủ tịch xin giới thiệu và kính mời đồng chí .............. thay mặt Tổ thư ký Hội nghị lên thông qua những chỉ tiêu chính năm học ...... và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

Kính thưa Đại hội!

Hội nghị đã nghe những chỉ tiêu chính năm ...... và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị. Đoàn chủ tịch xin ý kiến Hội nghị.

Đề nghị Đại biểu nào đồng ý với những chỉ tiêu chính năm ........ và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị đề nghị cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào không đồng ý cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào có ý kiến khác.

Đoàn chủ tịch xin cám ơn sự thống nhất cao của Hội nghị, Hội nghị giao cho Lãnh đạo và BCH công đoàn, lãnh đạo các đoàn thể trong cơ quan thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đã thông qua.

  • Bế mạc Đại hội

Kính thưa Đại hội!

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng cao. Hội nghị Cán bộ công chức cơ quan ..... đã thành công rực rỡ. Thay mặt Ban tổ chức Hội nghị chúng tôi xin chân thành cám ơn các vị khách quý, các đồng chí đã đến dự, chỉ đạo và đóng góp ý kiến cho Hội nghị làm cho Hội nghị thành công tốt đẹp. Xin kính mời các quý khách và các đồng chí đứng dậy làm lễ bế mạc.

Kịch bản chương trình Lễ kết nạp Đảng viên mới

Kịch bản chương trình giao lưu văn nghệ hay nhất

Kịch bản chương trình Hội nghị chuẩn nhất

Đánh giá bài viết
11 50.742

Video đang được xem nhiều

Kỹ năng sống Xem thêm