Kiến thức tổng quan về thị trường chứng khoán

10 19.167

Chứng khoán? Môi giới? Đầu tư?... Chứng khoán là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán đối với tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành

Đánh giá bài viết
10 19.167

Video đang được xem nhiều

Kinh tế - Xã hội Xem thêm