Kiến thức trọng tâm Lịch sử 12

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Kiến thức trọng tâm Lịch sử 12
LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ 1945 - 2000
BÀI 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II (1945-1949)
***
Câu 1: Hội nghị Ianta diễn ra trong hoàn cảnh nào? Nêu những quyết định quan
trọng của hội nghị (nội dung) hệ quả của nó?
*Hoàn cảnh lịch sử:
- Đầu 1945, chiến tranh thế giới II vào giai đoạn cuối, nhiều vấn đề cấp ch được
đặt ra cần phải giải quyết: nhanh chóng kết thúc chiến tranh; tổ chức lại thế giới sau
chiến tranh; phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.
- Từ 4 - 11/2/1945, Hội nghị quốc tế được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) với sự tham dự
của nguyên thủ ba cường quốc Anh, Mỹ, Liên Xô.
*Những quyết định quan trọng
- Nhanh chóng tiêu diệt tận gốc CNPX Đức chủ nghĩa quân phiệt Nhật, kết thúc
chiến tranh.
- Thành lập tổ chức Liên hợp quốc
- Phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa 3 cường quốc Châu Âu châu Á
*Hệ quả: Những quyết định của hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của 3
cường quốc trở thành khuôn khổ của trật t thế giới mới - Trật t 2 cực Ianta.
Câu 2:Hãy cho biết Sự thành lập, mục đích, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức
vai trò của Liên Hợp Quốc?
*Sự thành lập:
- Từ 25/4 -> 26/6/1945, hội nghị quốc tế họp tại Xan Phranxixcô (Mỹ) với sự tham
gia 50 nước đã thông qua Bản Hiến chương tuyên bố thành lập LHQ.
- Ngày 24/10/1945 Hiến chương chính thức hiệu lực - Tổ chức Liên Hiệp Quốc ra
đời.
*Mục đích:
- Duy trì hòa bình an ninh thế giới,
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Phát triển các mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới
*Nguyên tắc hoạt động: (5 nguyên tắc)
- Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia quyền tự quyết của các dân tộc
- Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ độc lập chính trị của tất c các nước
- Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào
- Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình
- Chung sống hòa bình sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung
Quốc)
* cấu tổ chức LHQ: Hiến chương qui định bộ máy tổ chức của LHQ gồm 6
quan: Đại hội đồng, Hội đồng bảo an, Hội đồng kinh tế hội, Hội đồng quản thác,
Toà án quốc tế Ban thư ký; trong đó 3 quan quan trọng là:
- Đại hội đồng: gồm tất cả các thành viên, mỗi năm họp 1 lần
- Hội đồng Bảo an: quan hoạt động thường xuyên quan trọng nhất, gi gìn hòa
bình an ninh thế giới Mọi quyết định của quan y phải được sự nhất trí của 5
cường quốc
- Ban thư ký: quan nh chính của LHQ, đứng đầu Tổng thư
*Vai t LHQ:
- Giữ gìn hòa bình an ninh thế giới
- Giải quyết các vụ tranh chấp xung đột nhiều khu vực
- Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác quốc tế
- Giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế...
* 1977, VN thành viên 149 của LHQ
* 2007 VN được bầu làm ủy viên không thường trực HĐBA LHQ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI 2: LIÊN CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 - 1991).
LIÊN BANG NGA (1991 - 2000)
***
Câu 3: Hãy cho biết những thành tựu xây dựng CNXH của Liên từ 1945 đến nữa
đầu những năm 70?
* Công cuộc khôi phục kinh tế 1945 - 1950 Liên Xô:
- Hậu quả của CTTG II rất nặng nề: 27 triệu người chết, gần 2000 thành phố bị phá
hủy, các thế lực thù địch bao vây, cô lập.
- Với tinh thần tự lực tự cường, nhân dân Liên hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi
phục kinh tế (1946 -1950) trước thời hạn 9 tháng
+ Công nghiệp: năm 1950 sản lượng công nghiệp tăng 73%
+ Nông nghiệp: 1950 SX NN đạt mức trước CT
+ KHKT: 1949 LX chế tạo thành công bom nguyên tử -> phá thế độc quyền khí
hạt nhân của
* Ý nghĩa: nền tảng vững chắc cho công cuộc y dựng CNXH
* Những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa hội từ 1950 - nửa đầu
những năm 70:
- CN: Liên trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ),
đi đầu trong nhiều ngành công nghiệp quan trọng: CN trụ, CN điện hạt nhân.
- NN: Tăng trung bình hàng năm 16%.
- KHKT: chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao trong các lĩnh vực KHKT.
+ Năm 1957: LX nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
+ Năm 1961: Phóng tàu trụ (Gagarin) bay vòng quanh trái đất -> M ra kỉ nguyên
chinh phục trụ của loài người.
- Đối ngoại: Thực hiện chính sách bảo vệ hòa bình, ủng hộ phong trào CM thế giới,
giúp đỡ các nước hội chủ nghĩa…
Câu 4: Trình bày những nét chính về Liên Bang Nga từ năm 1991 - 2000?
Sau khi Ln Xô tan Liên bang Nga « quốc gia kế tục Liên ».

Kiến thức trọng tâm lớp 12 môn Lịch sử

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Kiến thức trọng tâm Lịch sử 12. Nội dung tài liệu chắc chắn sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh đạt kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Kiến thức trọng tâm Lịch sử 12. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 1.915
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử lớp 12 Xem thêm