Kinh Lạy Cha

Kinh Lạy Cha, là bài kinh được đọc trong mỗi Thánh Lễ, trong các giờ kinh phụng vụ, cũng như khi cầu nguyện riêng hoặc vào trước mỗi bữa ăn. Nếu bạn muốn hiểu thêm về ý nghĩa bài Kinh lạy Cha, cách đọc bài Kinh lạy Cha như thế nào thì cùng tìm hiểu những thông tin dưới đây nhé.

1. Kinh lạy Cha là gì?

Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện được biết đến nhiều nhất trong Kitô giáo. Mặc dù có nhiều quan điểm thần học, đức tin và sự tôn kính khác nhau làm chia cắt tín đồ Kitô giáo song phần lớn họ đều cho rằng Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện do chính Chúa Giêsu dạy. Tân Ước có hai phiên bản: một trong Phúc âm Matthew được coi như một phần của Bài giảng trên núi và một phiên bản khác trong Phúc âm Luke.

Kinh Lạy Cha chiếm địa vị ưu đẳng Kitô giáo, đến nỗi Terulianô nói: "Đó là bản tóm lược toàn bộ Tin Mừng", và Thánh Âutinh diễn tả: "Hãy rảo khắp mọi lời trong Kinh Thánh, và tôi không nghĩ rằng bạn có thể tìm thấy bất cứ điều gì ở đó mà lại không chứa đựng và bao hàm trong Kinh Lạy Cha".

Kinh Lạy Cha

2. Bài đọc Kinh lạy Cha

Tiếng Việt: Kinh Lạy Cha English: The Lord’s Prayer

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name; Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation,but deliver us from evil. Amen.

3. Bài Kinh Lạy Cha phiên bản tiếng Anh mới (English - newer version)

Our Father, Who is in heaven,
Holy is Your Name;
Your kingdom come,
Your will be done,
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our sins,
as we forgive those who sin against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen.

4. Kinh Lạy Cha tiếng Latin

Pater noster, qui es in caelis
Sanctificetur nomen tuum;
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua
Sicut in caelo et in terra
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem;
Sed libera nos a malo.
[Quoniam tibi est regnum et potestas et gloria in saecula.]
Amen.

5. Ý nghĩa Kinh lạy Cha

Kinh lạy Cha, nằm trong Bài Giảng trên Núi của Chúa Giê-su, được ghi nơi sách Ma-thi-ơ chương 6, câu 9 đến 13. Ngay trước lúc dạy lời cầu nguyện này, Chúa Giê-su nói: “Khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm”

Kinh lạy Cha là lời kinh chính Chúa Giêsu dạy, nên:

  • Là lời kinh tuyệt hảo nhất.
  • Là lời cầu nguyện mẫu trong kinh nguyện Kitô giáo.
  • Lời kinh lạy Cha có 3 lời cầu dâng lên Chúa, và 3 lời cầu xin cho nhu cầu của chúng ta.

Ba lời cầu dâng lên Chúa:

  • Chúng con nguyện danh Cha cả sáng.
  • Nước Cha trị đến.
  • Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Ba lời cầu xin cho nhu cầu của chúng ta:

  • Cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày.
  • Tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con.
  • Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Cụ thể:

Lời cầu xin “nguyện Danh Cha cả sáng” nghĩa là gì?

Khi cầu xin “Danh Cha cả sáng”, chúng ta bước vào kế hoạch của Thiên Chúa. Danh Ngài - được mạc khải cho ông Môse, rồi trong Chúa Giêsu - được thánh hoá qua chúng ta và trong chúng ta, cũng như nơi mọi dân tộc và nơi từng con người.

Hội Thánh xin gì khi cầu nguyện “Nước Cha trị đến”?

Hội Thánh xin cho Nước Thiên Chúa trị đến một cách dứt khoát qua việc Ðức Kitô trở lại trong vinh quang. Nhưng Hội Thánh cũng cầu xin cho vương quyền của Thiên Chúa ngày càng lớn lên trong hiện tại qua việc thánh hóa con người trong Chúa Thánh Thần, và nhờ sự cố gắng của họ trong việc phục vụ công lý và hòa bình theo các mối phúc. Lời cầu xin này là tiếng kêu xin Chúa Thánh Thần và của Hiền Thê: "Lạy Chúa Giêsu! xin hãy đến" (Kh 22,20).

Tại sao chúng ta cầu xin: "Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời"?

Ý muốn của Cha chúng ta là "tất cả mọi người được cứu độ" (1 Tm 2,3). Vì thế, Chúa Giêsu đã đến để chu toàn ý định cứu độ của Cha. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa kết hợp ý muốn của chúng ta vào ý muốn Con của Ngài, theo gương của Ðức Trinh Nữ Maria và của các thánh. Chúng ta cầu xin cho ý định của Ngài được thực hiện trọn vẹn dưới đất như đã được thực hiện trọn vẹn trên trời. Chính nhờ lời cầu nguyện này mà chúng ta có thể "nhận ra ý muốn của Thiên Chúa" (Rm 12,2) và "kiên trì thi hành thánh ý" (Dt 10,36).

Lời cầu "xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày" có nghĩa gì?

Khi đọc “xin Cha cho chúng con”, trong sự hiệp thông với anh em, chúng ta nói lên lòng tín thác của người con thảo đối với Cha chúng ta trên trời. Từ “lương thực” chỉ thực phẩm vật chất cần thiết để nuôi sống thân xác; nhưng cũng còn có nghĩa là Bánh sự sống, đó là Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Bánh này được lãnh nhận trong “ngày hôm nay” của Thiên Chúa như của nuôi dưỡng hết sức cần thiết và cốt yếu của Bàn Tiệc Nước Trời mà bí tích Thánh Thể là một sự tham dự trước.

Vì sao chúng ta nói "xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con"?

Khi xin Thiên Chúa là Cha tha thứ cho chúng ta, chúng ta nhận biết mình là kẻ tội lỗi trước mặt Ngài. Nhưng đồng thời chúng ta cũng tuyên xưng lòng thương xót của Ngài, vì trong Chúa Con và qua các Bí tích, "chúng ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi" (Cl 1, 14). Tuy nhiên, lời cầu xin của chúng ta chỉ có thể được nhậm lời, với điều kiện là, về phần chúng ta, chúng ta phải tha thứ trước.

"Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ" nghĩa là gì?

Nghĩa là chúng ta cầu xin Thiên Chúa đừng để chúng ta đi theo con đường dẫn đến tội lỗi. Lời cầu xin này van xin Thần Khí ban ơn phân định và sức mạnh; cũng cầu xin ơn tỉnh thức và bền đỗ đến cùng.

Chúng ta lại kết thúc bằng lời cầu xin "nhưng cứu chúng con cho khỏi Sự Dữ"?

Sự Dữ muốn ám chỉ một nhân vật là Satan, kẻ đối nghịch với Thiên Chúa, "kẻ chuyên mê hoặc toàn thể nhân loại" (Kh 12,9). Ðức Kitô đã chiến thắng ma quỷ. Chúng ta cầu xin cho cả nhân loại được giải thoát khỏi Satan và mọi việc làm của nó. Chúng ta cũng cầu xin hồng ân quí giá là sự bình an và ân sủng để kiên trì chờ đợi Ðức Kitô lại đến, Ðấng giải thoát chúng ta khỏi sự Dữ cách dứt khoát.

Và cuối cùng, từ “Amen” nghĩa là gì?

Sau khi đọc kinh xong, bạn thưa “Amen”, nghĩa là “mong cho được như vậy”. Với từ cuối cùng này, như lời của thánh Cyrillo Giêrusalem, bạn đã đóng ấn mọi điều chứa đựng trong lời kinh này mà Thiên Chúa đã truyền dạy.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm:

8. Hát Kinh Lạy Cha

Đánh giá bài viết
6 1.764
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tài liệu Văn hóa và Giải trí Xem thêm