Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập hóa học - Tập 2: Hóa học vô cơ

Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập hóa học - Tập 2: Hóa học vô cơ

Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập hóa học - Tập 2: Hóa học vô cơ là tài liệu hay dành cho học sinh lớp 10, 11, 12 và luyện thi tốt nghiệp, cao đẳng, đại học. Tài liệu này tuyển chọn các kỹ thuật giải nhanh về 7 chuyên đề hóa vô cơ, giúp các bạn ôn tập kiến thức hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập hóa học - Tập 1: Hóa học đại cương

Tổng hợp phương pháp giải nhanh hóa vô cơ

Bài tập hóa vô cơ giải theo phương pháp bảo toàn electron

Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập hóa học - Tập 2: Hóa học vô cơ
Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập hóa học - Tập 2: Hóa học vô cơ
Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập hóa học - Tập 2: Hóa học vô cơ
Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập hóa học - Tập 2: Hóa học vô cơ
Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập hóa học - Tập 2: Hóa học vô cơ
Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập hóa học - Tập 2: Hóa học vô cơ
Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập hóa học - Tập 2: Hóa học vô cơ
Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập hóa học - Tập 2: Hóa học vô cơ
Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập hóa học - Tập 2: Hóa học vô cơ

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 952
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Hóa khối B Xem thêm