Làm mất thẻ Đảng viên, bị kỷ luật thế nào?

1 311

Quy định xử lý làm mất thẻ Đảng viên

Đảng viên có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định về sử dụng và bảo quản thẻ Đảng viên. Tuy nhiên nhiều trường hợp vô tình làm mất thẻ, vậy khi đó cần xử lý như thế nào, mời các bạn cùng đi tìm hiểu.

Hình thức kỷ luật cao nhất là khai trừ

Trước đây không quy định hình thức kỷ luật đối với trường hợp làm mất Thẻ đảng, nhưng khi Quyết định 102-QĐ/TW được ban hành thì đảng viên làm mất Thẻ đảng sẽ bị kỷ luật với nhiều mức khác nhau.

- Bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách nếu đảng viên làm mất Thẻ đảng viên không có lý do chính đáng gây hậu quả ít nghiêm trọng (điểm g khoản 1 Điều 11).

- Bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức nếu đã bị khiển trách vì làm mất Thẻ đảng mà còn tái phạm hoặc lần đầu làm mất mà gây hậu quả nghiêm trọng (khoản 2 Điều 11).

- Bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng nếu làm mất Thẻ đảng gây hậu quả rất nghiêm trọng (khoản 3 Điều 11).

Các mức kỷ luật nêu trên cũng được áp dụng đối với trường hợp dùng Thẻ đảng viên sai mục đích. Riêng trường hợp dùng Thẻ đảng viên để vay tiền hoặc tài sản thì sẽ lập tức bị khai trừ (điểm đ, khoản 3 Điều 11).

Mất thẻ Đảng phải báo ngay với cấp ủy

Theo Điều 6 Quy định 29/QĐ-TW thi hành Điều lệ Đảng, đảng viên được nhận Thẻ đảng viên phải thực hiện đúng những quy định về sử dụng và bảo quản thẻ, khi mất hoặc làm hỏng thẻ phải báo ngay với cấp ủy để xét cấp lại hoặc đổi thẻ đảng viên.

Thẻ đảng viên được đảng viên sử dụng để biểu quyết trong sinh hoạt đảng, trong đại hội đảng các cấp (trừ các trường hợp biểu quyết bằng phiếu kín).

Đồng thời, theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải tại Thông tư 01/2016/TT-BGTVT, Thẻ đảng viên cũng được sử dụng để lên máy bay trong các chuyến bay nội địa.

Đánh giá bài viết
1 311
Hành chính Xem thêm