Làm tròn số

2 45

Chuyên đề Toán học lớp 7: Làm tròn số được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 7 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Chuyên đề: Làm tròn số

A. Lý thuyết

1. Quy ước làm tròn số

   + Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bỏ đi bằng chữ số 0.

   + Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bỏ đi bằng chữ số 0.

2. Ví dụ

   + Ta có 84,149 ≈ 84,1 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

   + Ta có 542 ≈ 540 (làm tròn đến chữ số hàng chục)

   + Ta có 0,0861 ≈ 0,09 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

   + Ta có 1573 ≈ 1600 (làm tròn đến chữ số hàng trăm)

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 1: Làm tròn số 69,283 được chữ số thập phân thứ hai ta được

A. 69,28             B. 69,29                 C. 69,30         D. 69,284

Vì số 69,283 có chữ số tập phân thứ ba là 3 < 5 nên làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ta có: 69,283 ≈ 69,28

Chọn đáp án A.

Bài 2: Làm tròn số 0,158 đến chữ số thập phân thứ nhất ta được

A. 0,17           B. 0,159              C. 0,16        D. 0,2

Vì số 0,158 có chữ số thập phân thứ hai 5 ≥ 5 nên khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất ta được 0,158 ≈ 0,2

Chọn đáp án D.

Bài 3: Số 60,996 làm tròn đến chữ số hàng đơn vị là

A. 60           B. 61             C. 60,9          D. 61,9

Vì số 60,996 có chữ số thập phân thứ nhất là 9 ≥ 5 nên làm tròn đến chữ số hàng đơn vị là 60,996 ≈ 61

Chọn đáp án B.

Bài 4: Cho số 982343 làm tròn đến chữ số hàng nghìn là?

A. 983000            B. 982              C. 982000       D. 98200

Vì số 982343 có chữ số hàng trăm là 3 < 5 nên làm tròn đến chữ số hàng nghìn ta được 982343 ≈ 982000

Chọn đáp án C.

Bài 5: Cho số 1,3765. Làm tròn số này đến hàng phần nghìn ta được

A. 1,377        B. 1,376               C. 1,3776          D. 1,38

Vì số 1,3765 có chữ số hàng phần nghìn là 5 ≥ 5 nên khi làm tròn ta được số: 1,3765 ≈ 1,377

Chọn đáp án A.

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Viết các số sau dưới dạng số thập phân gần đúng, chính xác đến hai chữ số thập phân, ba chữ số thập phân

Trắc nghiệm: Làm tròn số

a) Ta có: Trắc nghiệm: Làm tròn số

+ Chính xác đến hai chữ số thập phân là: 2,67

+ Chính xác đến ba chữ số thập phân là: 2,667

b) Ta có: Trắc nghiệm: Làm tròn số

+ Chính xác đến hai chữ số thập phân là: 4,43

+ Chính xác đến ba chữ số thập phân là: 4,429

c) Ta có: Trắc nghiệm: Làm tròn số

+ Chính xác đến hai chữ số thập phân là: 5,26

+ Chính xác đến ba chữ số thập phân là: 5,273

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết môn Toán học 7: Làm tròn số. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 7, Giải bài tập Toán lớp 7, Giải VBT Toán lớp 7VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Đánh giá bài viết
2 45
Chuyên đề Toán 7 Xem thêm