Lập chương trình hoạt động Thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông lớp 5

Lập chương trình hoạt động Thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông

Văn mẫu lớp 5: Lâp chương trình hoạt đọng thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông bao gồm các bài văn mẫu chọn lọc chi tiết hướng dẫn các em học sinh nắm rõ cách lập kế hoạch, chuẩn bị cho tiết tập làm văn lớp 5. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Bài tham khảo 1

CHƯƠNG TRÌNH THI VẼ TRANH, SÁNG TÁC THƠ, TRUYỆN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

(Lớp 5B, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong)

I. Mục đích

- Tuyên truyền, vận động học sinh chấp hành tốt Luật an toàn giao thông.

- Phát hiện tài năng nghệ thuật của học sinh.

- Động viên học sinh tham gia hoạt động tập thể.

II. Phân công chuẩn bị

- Ban giám khảo: Giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng, lớp phó Văn - Thế - Mĩ.

- Phổ biến nội dung, kế hoạch thi: Lớp trưởng.

- Chuẩn bị quà thưởng: Giáo viên chủ nhiệm, ban chấp hành chi hội phụ huynh của lớp.

III. Chương trình cụ thể

- Họp lớp phổ biến nội dung thi: Tiết sinh hoạt lớp trưa thứ sáu ngày 5/4/2013.

- Nộp bài dự thi ngày 18/4/2013 cho các tổ trưởng.

- Chấm thi ngày 20/4/2013.

Tổng kết phát thưởng ngày 22/4/2013.

Bài tham khảo 2

I. Mục đích

- Rèn luyện tính năng động cho học sinh và đội viên.

- Tuyên truyền và giáo dục học sinh về an toàn giao thông.

II. Công tác chuẩn bị

- Phổ biến ý nghĩa, nội dung cuộc thi.

- Phát động phong trào sáng tác thơ truyện, vẽ tranh về an toàn giao thông.

III. Chương trình cụ thể

- Quy định ngày nộp tác phẩm hoạ, thơ, truyện.

- Ban báo chí lớp kết hợp Chi đội dưới sự chỉ đạo của thầy (cô) giáo chủ nhiệm chấm điểm các tác phẩm hoạ, thơ, truyện của các bạn trong lớp.

- Lập biểu mẫu báo cáo thành tích với sự xác nhận của thầy cô giáo chủ nhiệm.

- Lưu số liệu vào hồ sơ chi Đội.

- Phát thưởng.

- Phê bình (nếu có).

Đánh giá bài viết
203 7.899
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tập làm văn lớp 5 Xem thêm