Lập trình Fortran 90 và hướng đối tượng - Ebook

Tài liệu giới thiệu về ngôn ngữ Fortran, cú pháp cùng các khả năng của Fortran 90, so sánh các đặc tính tiêu biểu với C++, F77, và Matlab.

Theo Edu.vn

Đánh giá bài viết
10 9.161
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tin học - Lập trình Xem thêm