Lệ phí cấp căn cước công dân 2017

Lệ phí cấp mới thẻ Căn cước công dân là 30.000 đồng/thẻ

Theo Thông tư số 256/2016/TT-BTC các đối tượng sau đây phải đóng lệ phí 30.000 đồng/thẻ Căn cước công dân và bắt đầu áp dụng từ 1/1/2017. VnDoc.com mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Tờ khai căn cước công dân

Thủ tục cấp thẻ căn cước theo quy định mới

Nghị định 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 256 /2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân.

Lệ phí cấp mới thẻ Căn cước công dân

Theo đó, công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên khi làm thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân phải nộp lệ phí cấp căn cước công dân.

Mức thu lệ phí cấp mới đối với công dân từ 16 tuổi trở lên làm thủ tục; đổi thẻ Căn cước công dân khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi; chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân là 30.000 đồng/thẻ.

Đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu là 50.000 đồng/thẻ.

Cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị mất, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam là 70.000 đồng/thẻ.

Công dân thường trú tại các xã, thị trấn miền núi; các xã biên giới; các huyện đảo nộp lệ phí cấp Căn cước công dân bằng 50% mức thu nói trên.

Thông tư cũng quy định 5 trường hợp được miễn lệ phí gồm: Công dân dưới 16 tuổi đề nghị cấp mới, đổi, cấp lại; đổi thẻ Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính; cấp mới, đổi, cấp lại cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thuộc các xã, thị trấn vùng; cấp mới, đổi, cấp lại thẻ cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; đổi thẻ khi có sai sót về thông tin trên thẻ do lỗi của cơ quan quản lý.

Thông tư số 256 /2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017 và thay thế Thông tư số 170/2015/TT-BTC ngày 9/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Từ ngày 01/01/2017, lệ phí cấp mới thẻ căn cước công dân là 30.000 đồng

Đây là thông tin chính thức từ Thông tư 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Thông tư 256 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, thay thế Thông tư 170/2015/TT-BTC với những điểm mới quan trọng như sau:

1. Công dân từ 16 tuổi trở lên khi làm thủ tục cấp mới thẻ Căn cước công dân phải nộp lệ phí là 30.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

Công dân dưới 16 tuổi đề nghị cấp mới, đổi, cấp lại Căn cước công dân được miễn lệ phí này.

Có thể nói quy định mới tại Thông tư 256 đã xóa bỏ ý kiến dư luận về việc Thu lệ phí cấp mới Căn cước công dân là trái Luật

Trước đây: Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thẻ Căn cước công dân lần đầu không phải nộp lệ phí

2. Trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi hoặc chuyển từ CMND 9 số, 12 số sang thẻ Căn cước công dân phải nộp lệ phí là 30.000 đồng/thẻ.

Trước đây: trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi thuộc trường hợp không phải nộp lệ phí và trường hợp chuyển từ CMND 9 số, 12 số sang thẻ Căn cước công dân thuộc trường hợp được miễn phí.

3. Các trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân còn lại phải nộp lệ phí là 50.000 đồng/thẻ.

Đánh giá bài viết
1 411
Quyền Dân sự Xem thêm