Lịch báo giảng và theo dõi thiết bị dạy học lớp 1 - Tuần 5

1 4

Thực hiện đổi mới trong giáo dục, nhiều trường Tiểu học trong cả nước đã áp dụng thực hiện công nghệ thông tin trong giảng dạy. Việc soạn thời khóa biểu điện tử giúp các thầy cô tiết kiệm nhiều công sức khi soạn bài. Dưới đây là Lịch báo giảng và theo dõi thiết bị dạy học lớp 1 - Tuần 5 dành cho quý thầy cô tham khảo.

LỊCH BÁO GIẢNG - Lớp 1

TUẦN HỌC THỨ: 05

TỪ NGÀY 7 THÁNG 10 ĐẾN NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2019

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - LỚP 1

Thứ Tiết Môn Lớp Tiết theo
PPCT
Tên bài dạy Thiết bị DH Ghi chú
Hai 1 Chào cờ 1C1        
2 Toán     Số 7    
3 Tiếng Việt     Tiết 1: Âm / kh/ Bộ ĐDDH TV  
4 Tiếng Việt     Tiết 2: Âm / kh/    
5            
Ba 1 Tiếng Việt     Tiết 3: Âm / l / Bộ ĐDDH TV  
2 Tiếng Việt     Tiết 4: Âm / l /    
3 Âm nhạc     Ôn bài: Quê hương tươi đẹp - Mời bạn vui múa ca Đài, đĩa, đàn….  
4 Mĩ thuật          
5            
1 Toán     Số 9    
2 Tiếng Việt     Tiết 5: Âm / m / Bộ ĐDDH TV  
3 Tiếng Việt     Tiết 6: Âm / m/    
4 HĐTT     CĐ 2: Tự phục vụ ( Tiết 1)    
5            
Năm 1 Toán     Số 0 Bộ ĐDDH T  
2 Tiếng Việt     Tiết 7: Âm / n / Bộ ĐDDH TV  
3 Thể dục     Đội hình đội ngũ- Trò chơi vận động Còi  
4 Tiếng Việt     Tiết 8: Âm / n /    
5            
Sáu 1 TNXH     Vệ sinh thân thể Hình vẽ SGK  
2 Tiếng Việt     Tiết 9: Âm / ng / Bộ ĐDDH TV  
3 Tiếng Việt     Tiết 10: Âm /ng /    
4 Thủ công     Xé dán hình vuông, hình tròn Giấy, kéo, hồ dán  
5            

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU - LỚP 1

Thứ Tiết Môn Lớp Tiết theo
PPCT
Tên bài dạy Thiết bị DH Ghi chú
Hai 1 Đạo đức     Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập (T1)    
2 Tiếng Việt     Luyện: Âm/ kh/    
3 HĐTT     Múa hát tập thể Còi  
4            
5            
Ba 1 Toán     Số 8    
2 Tiếng Việt     Luyện: Âm / l / SGK  
3 Tiếng Việt     Luyện: Âm / l /    
4            
5            
1 Toán     Luyện: Số 9    
2 Tiếng Việt     Luyện: Âm / m / SGK  
3 Tiếng Việt     Luyện: Âm / m /    
4            
5            
Năm 1 Toán     Luyện: Số 0 VBT  
2 Tiếng Việt     Luyện: Âm / n / SGK  
3 Tiếng Việt     Luyện: Âm / n /    
4            
5            
Sáu 1 Tiếng Việt     Luyện: Âm / ng / SGK  
2 Tiếng Việt     Luyện: Âm / ng /    
3 Sinh hoạt     ATGT: Bài 2 (Tiết 2) - KĐTT    
4            
5            

Các tài liệu liên quan khác:

Ngoài Lịch báo giảng và theo dõi thiết bị dạy học lớp 1 - Tuần 5, VnDoc.com mời quý thầy cô tham khảo lịch báo giảng điện tử các tuần trong năm tại phần giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm