Lịch báo giảng và theo dõi thiết bị dạy học lớp 1 - Tuần 8

1 3

Thực hiện đổi mới trong giáo dục, nhiều trường Tiểu học trong cả nước đã áp dụng thực hiện công nghệ thông tin trong giảng dạy. Việc soạn thời khóa biểu điện tử giúp các thầy cô tiết kiệm nhiều công sức khi soạn bài. Dưới đây là Lịch báo giảng và theo dõi thiết bị dạy học lớp 1 - Tuần 8 dành cho quý thầy cô tham khảo.

LỊCH BÁO GIẢNG - Lớp 1

TUẦN HỌC THỨ: 08

TỪ NGÀY 28 THÁNG 10 ĐẾN NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 2019

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - LỚP 1

Thứ Tiết Môn Lớp Tiết theo
PPCT
Tên bài dạy Thiết bị DH Ghi chú
Hai 1 Chào cờ 1C1        
2 Toán     Luyện tập    
3 Tiếng Việt     Tiết 1: Âm / u /, /ư/ Bộ ĐDDH TV  
4 Tiếng Việt     Tiết 2: Âm / u /, /ư/    
5            
Ba 1 Tiếng Việt     Tiết 3 :Âm / v / Bộ ĐDDH TV  
2 Tiếng Việt     Tiết 4:Âm / v /    
3 Âm nhạc     Lí cây xanh Đài, đĩa, đàn….  
4 Mĩ thuật          
5            
1 Toán     Luyện tập    
2 Tiếng Việt     Tiết 5:Âm / x / Bộ ĐDDH TV  
3 Tiếng Việt     Tiết 6: Âm / x /    
4 HĐTT     CĐ 2:Tự phục vụ ở nhà. (T4)    
5            
Năm 1 Toán     Số 0 trong phép cộng BĐĐH Toán  
2 Tiếng Việt     Tiết 7: Âm / y / Bộ ĐDDH TV  
3 Thể dục     Đội hình đội ngũ - TDRLTTCB Còi  
4 Tiếng Việt     Tiết 8: Âm / y /    
5            
Sáu 1 TNXH     Ăn uống hàng ngày Hình vẽ SGK  
2 Tiếng Việt     Tiết 9: Luyện tập Bộ ĐDDH TV  
3 Tiếng Việt     Tiết 10: Luyện tập    
4 Thủ công     Xé dán hình đơn giản Giấy, kéo, hồ dán  
5            

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU - LỚP 1

Thứ Tiết Môn Lớp Tiết theo
PPCT
Tên bài dạy Thiết bị DH Ghi chú
Hai 1 Đạo đức     Gia đình em (T2)    
2 Tiếng Việt     Luyện: Âm / u/, /ư /    
3 HĐTT     Chơi trò chơi Còi  
4            
5            
Ba 1 Toán     Phép cộng trong phạm vi 5 BĐĐHToán  
2 Tiếng Việt     Luyện: Âm / v / SGK  
3 Tiếng Việt     Luyện: Âm / v /    
4            
5            
1 Toán     Luyện tập    
2 Tiếng Việt     Luyện: Âm / x / SGK  
3 Tiếng Việt     Luyện: Âm / x /    
4            
5            
Năm 1 Toán     Luyện: Số 0 trong phép cộng VBT  
2 Tiếng Việt     Luyện: Âm / y / SGK  
3 Tiếng Việt     Luyện: Âm / y /    
4            
5            
Sáu 1 Tiếng Việt     Luyện tập SGK  
2 Tiếng Việt     Luyện tập    
3 Sinh hoạt     ATGT: Bài 3 (Tiết 2) - KĐTT    
4            
5            

Các tài liệu liên quan khác:

Ngoài Lịch báo giảng và theo dõi thiết bị dạy học lớp 1 - Tuần 8, VnDoc.com mời quý thầy cô tham khảo lịch báo giảng điện tử các tuần trong năm tại phần giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm