Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019

1 11.673

Thời hạn nộp tờ khai thuế năm 2019

Bạn đã biết thời hạn nộp từng loại tờ khai và báo cáo thuế năm 2019 chưa? Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019 như một nhắc nhở để các bạn nắm chắc được thời điểm cũng như các giấy tờ, hồ sơ cần báo cáo trong năm 2019, nhất là với các bạn mới làm kế toán, còn nhiều lạ lẫm. VnDoc.com xin tổng hợp và hướng dẫn chi tiết thời hạn nộp tờ khai từng loại thuế năm 2019, mời các bạn tham khảo.

Mẫu số 01/GTGT: Tờ khai thuế GTGT

Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương 2016

Bảng đánh giá nhân viên cuối năm

Cách sắp xếp và lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán Thuế

Tóm tắt các công việc kế toán cần làm từ tháng 12/2015 đến 03/2016

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2019

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019 mới nhất bao gồm lịch nộp các loại tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tài chính, quyết toán thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Căn cứ pháp lý để có bảng lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019:

- Luật Kế toán 2003, Luật kế toán 2015

- Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.

- Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

- Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ./

Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

Lịch nộp các loại báo cao thuế 2019

STT

Thời hạn nộp

Kê khai theo tháng

Kê khai theo Quý

1

20/01/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2019

 

30/01/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV/2018

– Nộp tiền thuế môn bài 2019

– Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2018

– Tờ khai thuế GTCN Quý IV/2018

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV/2018

– Nộp tiền thuế môn bài 2019

2

20/02/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2019

 

3

20/03/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2019

 

31/03/2019

– Quyết toán thuế TNDN 2018

– Quyết toán thuế TNCN 2018

– BCTC năm 2018 (được gia hạn nộp tới ngày 02/04/2019)

– Quyết toán thuế TNDN 2018

– Quyết toán thuế TNCN 2018

– BCTC năm 2018 (được gia hạn nộp tới ngày 02/04/2019)

4

20/04/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 03/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 03/2019

 

30/04/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý I/2019

– Tờ khai thuế GTGT Quý I/2019

– Tờ khai thuế TNCN Quý I/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý I/2019

5

20/05/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 04/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 04/2019

 

6

20/06/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 05/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 05/2019

 

7

20/07/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 06/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 06/2019

 

30/07/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý II/2019

– Tờ khai thuế GTGT Quý II/2019

– Tờ khai thuế TNCN Quý II/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý II/2019

8

20/08/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 07/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 07/2019

 

9

20/09/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 08/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 08/2019

 

10

20/10/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 09/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 09/2019

 

30/10/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý III/2019

– Tờ khai thuế GTGT Quý III/2019

– Tờ khai thuế TNCN Quý III/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý III/2019

11

20/11/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2019

 

12

20/12/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2019

 

Tóm tắt một số nội dung sau từ bảng lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài năm 2019

Doanh nghiệp mới thành lập

- Doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.

- Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp đang hoạt động

- Nếu không có thay đổi Vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh, không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài, chỉ phải nộp tiền lệ phí chậm nhất ngày 31/1/2019.

- Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền lệ phí môn bài thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi và nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/1.

Đặc biệt, cần phải chú ý một số trường hợp nêu sau:

- Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa hoạt động: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cấp GP ĐKKD.

- Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng hoạt động luôn: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.

- Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu không thay đổi vốn điều lệ: Thì chỉ cần nộp tiền thuế Môn bài vào ngân sách nhà nước mà không phải nộp tờ khai thuế môn bài.

- Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu có thay đổi vốn điều lệ (làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp): Thì phải nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài chậm nhất vào ngày 31/12 vào năm có sự thay đổi.

Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo sử dụng hóa đơn năm 2019

Theo tháng

Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Theo quý

Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo.

Tờ khai quyết toán năm

Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2019

Hạn nộp ngày 31/3/2019 tất cả các doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính theo quy định.

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2017

Nhiều bạn kế toán mới ra trường nên chưa biết chính xác lịch nộp các loại hồ sơ khai thuế (báo cáo thuế, tờ khai thuế) như thế nào. VnDoc xin chia sẻ với các bạn về "Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017" như sau:

1. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài:

a. Doanh nghiệp mới thành lập

 • Doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.
 • Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh.

b. Doanh nghiệp đang hoạt động

 • Nếu không có thay đổi Vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh, không phải nộp tờ khai thuế môn bài, chỉ phải nộp tiền thuế chậm nhất ngày 31/1/2017.
 • Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền thuế môn bài thì phải nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi và nộp tiền thuế môn bài chậm nhất ngày 31/1.

Lưu ý một số trường hợp sau:

 • Những DN mới thành lập nhưng chưa hoạt động: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cấp GP ĐKKD.
 • Những DN mới thành lập nhưng hoạt động luôn: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.
 • Những DN đang hoạt động nếu không thay đổi vốn điều lệ: Thì chỉ cần nộp tiền thuế Môn bài vào ngân sách nhà nước mà không phải nộp tờ khai thuế môn bài.
 • Những DN đang hoạt động nếu có thay đổi vốn điều lệ (làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp): Thì phải nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài chậm nhất vào ngày 31/12 vào năm có sự thay đổi.

2. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo sử dụng hóa đơn

a. Theo tháng

- Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo

b. Theo quý

 • Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo

c. Tờ khai quyết toán năm

 • Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
 • Trường hợp DN chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

3. Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2017

Để giúp các bạn hiểu rõ và dễ nhớ hơn, VnDoc đã tổng hợp chi tiết lịch nộp các loại hồ sơ (tờ khai) khai thuế theo từng tháng, quý và từng loại cụ thể như sau:

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ & TIỀN THUẾ NĂM 2017

Tháng Thời hạn nộp DN kê khai thuế GTGT
theo Quý
DN kê khai thuế GTGT theo Tháng

1

20/01/2017   Tờ khai Thuế GTGT T12/2016

Tờ khai Thuế TNCN T12/2016 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/01/2017

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2016

Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2016 (nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2016 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016

Nộp thuế môn bài năm 2017

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2016 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016

Nộp thuế môn bài năm 2017

2 20/02/2017   Tờ khai Thuế GTGT T1/2017

Tờ khai Thuế TNCN T1/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

3 20/03/2017   Tờ khai Thuế GTGT T2/2017

Tờ khai Thuế TNCN T2/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30//03/2016 Quyết toán Thuế TNDN năm 2016

Quyết toán Thuế TNCN năm 2016

Báo Cáo Tài Chính năm 2016

Quyết toán Thuế TNDN năm 2016

Quyết toán Thuế TNCN năm 2016

Báo Cáo Tài Chính năm 2016

4 20/4/2016   Tờ khai Thuế GTGT T3/2017

Tờ khai Thuế TNCN T3/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

03/5/2017
(do 30/4/2017 là chủ nhật)
Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2017 (nếu có)

Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017

Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017

5 22/5/2017 (do 20/5/2017 là thứ 7)   Tờ khai Thuế GTGT T4/2017

Tờ khai Thuế TNCN T4/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

6 20/6/2017   Tờ khai Thuế GTGT T5/2017

Tờ khai Thuế TNCN T5/2017 (nếu có) 

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

7 20/7/2017   Tờ khai Thuế GTGT T6/2017

Tờ khai Thuế TNCN T6/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

31/8/2017
(do 30/7/2017 là chủ nhật)
Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2017 (nếu có)

Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017

Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017

8 21/8/2017
(do 20/8/2017 là CN)
  Tờ khai Thuế GTGT T7/2017 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T7/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

9 20/9/2017   Tờ khai Thuế GTGT T8/2017 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T8/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

10 20/10/2017  

Tờ khai Thuế GTGT T9/2017

Tờ khai Thuế TNCN T9/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/10/2017 Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2017 (nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017

11 20/11/2017   Tờ khai Thuế GTGT T10/2017

Tờ khai Thuế TNCN T10/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

12 20/12/2017   Tờ khai Thuế GTGT T11/2017

Tờ khai Thuế TNCN T11/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

Hướng dẫn thực hiện nộp thông báo mẫu 06/GTGT 

Mời các bạn cùng tham khảo thêm hướng dẫn chi tiết thực hiện nộp thông báo mẫu 06/GTGT:

Lịch nộp mẫu 06/GTGT

Đánh giá bài viết
1 11.673
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm