Luyện từ và câu lớp 2: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động

Luyện từ và câu lớp 2: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động là lời Giải bài tập Luyện từ và câu trang 59 SGK Tiếng Việt 2 tập 1, có đáp án chi tiết giúp các em học sinh lớp 2 củng cố cách làm các dạng bài tập lớp 2, hiểu và trả lời câu hỏi. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập Luyện từ và câu lớp 2: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động câu 1

Câu 1

Hãy kể tên các môn em học ở lớp 2.

Gợi ý: Quan sát thời khóa biểu của em và trả lời.

Trả lời:

- Các môn chính: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Thể dục, Nghệ thuật (Âm nhạc, Thủ công, Mỹ thuật).

- Môn tự chọn: Tiếng Anh.

Giải bài tập Luyện từ và câu lớp 2: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động câu 2

Câu 2

Các tranh dưới đây vẽ một số hoạt động của người. Hãy tìm từ chỉ mỗi hoạt động.

Gợi ý: Em chú ý tới hoạt động của mọi người trong tranh, sau đó diễn tả lại bằng từ ngữ ngắn gọn.

Trả lời:

Luyện từ và câu lớp 2: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các môn học.

- Tranh 1: đọc bài.

- Tranh 2: viết bài

- Tranh 3: dạy học

- Tranh 4: Trò chuyện.

Giải bài tập Luyện từ và câu lớp 2: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động câu 3

Câu 3

Kể lại nội dung mỗi tranh trên bằng 1 câu.
Gợi ý: Em chú ý tới hoạt động và thái độ của mọi người trong tranh, sau đó kể lại bằng một câu.

Trả lời:

- Tranh 1: Lan đang đọc bài chăm chú.

- Tranh 2: Hùng viết bài say sưa.

- Tranh 3: Bố dạy Hùng học bài.

- Tranh 4: Lan và Hằng đang trò chuyện vui vẻ.

Giải bài tập Luyện từ và câu lớp 2: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động câu 4

Câu 4

Chọn từ chỉ hoạt động thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây:

Gợi ý: Em đọc kĩ cả câu và tìm từ chỉ hoạt động phù hợp.

Trả lời:

a) Cô Tuyết Mai dạy môn Tiếng Việt.

b) Cô giảng bài rất dễ hiểu.

c) Cô khen chúng em chăm học.

Các bài Luyện từ và câu lớp 3 khác:

Ngoài bài Luyện từ và câu lớp 2: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt 2, Tiếng Anh lớp 2. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 1.740
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Việt lớp 2 Xem thêm