Luyện từ và câu lớp 4: Danh từ

Soạn bài: Luyện từ và câu: Danh từ

Luyện từ và câu lớp 4: Danh từ là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 trang 52, 53 giúp các em học sinh nắm được khái niệm danh từ, cách xác định danh từ. Mời các em cùng xem chi tiết.

Hướng dẫn giải phần Nhận xét SGK Tiếng Việt 4 trang 52

Câu 1. Tìm các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau.

Mang theo truyện cổ tôi đi

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa

Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi

Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đã xa

Chỉ còn truyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình. 

Câu 2. Xếp các từ em mới tìm được vào nhóm thích hợp

- Từ chỉ người: ông cha, ...

- Từ chỉ vật: sông, ...

- Từ chỉ hiện tượng: mưa, ...

- Từ chỉ khái niệm: cuộc sống,...

- Từ chỉ đơn vị: cơn, ...

Trả lời:

Câu 1. Các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ: Truyện cổ, cuộc sống, tiếng, xưa, cơn, nắng, mưa, con, sông, rặng, dừa, dời, cha ông, con sóng, chân trời, truyện cổ, mặt, ông cha.

Câu 2. Xếp các từ vào nhóm thích hợp:

- Từ chỉ người: cha ông, ông cha.

- Từ chỉ vật: sông, dừa, chân trời, mặt.

- Từ chỉ hiện tượng: nắng, mưa.

- Từ chỉ khái niệm: truyện cổ, cuộc sống, tiếng, xưa, đời.

- Từ chỉ đơn vị: cơn, con, rặng.

Hướng dẫn giải phần Luyện tập SGK Tiếng Việt 4 trang 52

Câu 1 (trang 53 sgk Tiếng Việt 4):

Tìm danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ được in đậm dưới đây.

Một điểm nổi bật trong đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lòng thương người... Chính vì thấy nước mất, nhà tan... mà Người đã ra đi học tập kinh nghiệm của cách mạng thế giới để về giúp đồng bào.

Theo TRƯỜNG CHINH

Trả lời:

Danh từ chỉ khái niệm trong đoạn văn đã cho là: điểm, đạo đức, kinh nghiệm, cách mạng.

Câu 2 (trang 53 sgk Tiếng Việt 4): Đặt câu với một danh từ chỉ khái niệm em vừa tìm được.

Trả lời:

- Điểm nổi bật nhất của bạn Định là ngay thẳng, thật thà.

- Mỗi học sinh cần phải cố gắng học tập và rèn luyện đạo đức.

- Thầy giáo chủ nhiệm lớp em có rất nhiều kinh nghiệm giáo dục thế hệ trẻ.

- Bác Hồ đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng - sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. 

>> Bài tiếp theo: Tập làm văn lớp 4: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện

Đánh giá bài viết
102 8.989
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện từ và câu lớp 4 Xem thêm