Lý thuyết Bảng đơn vị đo độ dài

Lý thuyết Toán lớp 5: Bảng đơn vị đo độ dài bao gồm chi tiết các dạng Toán có cách giải chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5, ôn tập chương 1 Toán 5. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

Bảng đơn vị đo độ dài Toán lớp 5

 Bảng đơn vị đo độ dài

Nhận xét: Trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau 10 lần, tức là:

- Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé

- Đơn vị bé bằng 1/10 đơn vị lớn

Một số dạng bài tập

Dạng 1: Đổi các đơn vị đo độ dài

Phương pháp: Áp dụng nhận xét, trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau 10 lần.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2m = ...dm

b) 5km = ...dam

c) 2000m = ...km

d) 7dm = ...hm

e) 7m15cm = ...cm

g) 1234m = ...km...m

Cách giải:

a) 1m = 10dm nên 2m = 10dm x 2 = 20dm

Vậy 2m = 20dm

b) 1km = 10hm = 100dam nên 5km = 100dam x 5 = 500dam

Vậy 5km = 500dam

c)

1km = 10hm = 100dam = 1000m

1m = 1/1000km

2000m = 2000 x \frac{1}{1000} km = 2km

Vậy 2000m = 2km

d)

1hm = 10dam = 100m = 1000dm

1dm = hm

7dm = 7 x \frac{1}{1000}hm = \frac{7}{1000}hm

Vậy 7dm = \frac{7}{1000} hm

e) 7m = 700cm nên 7m 15cm = 700cm + 15cm = 715cm.

Vậy 7m15cm = 715cm

f) Ta có: 1234m = 1000m + 234m = 1km + 234m = 1km 234m.

Vậy 1234m = 1km 234m

Dạng 2: Các phép tính với đơn vị đo độ dài:

Phương pháp:

- Khi thực hiện phép tính có kèm theo các đơn vị đo giống nhau, ta thực hiện các phép tính như tính các số tự nhiên.

- Khi thực hiện phép tính có kèm theo các đơn vị đo khác nhau, trước hết ta phải đổi về cùng 1 đơn vị đo sau đó thực hiện tính bình thường.

- Khi nhân hoặc chia một đơn vị đo độ dài với một số, ta nhân hoặc chia số đó với một số như cách thông thường, sau đó thêm đơn vị độ dài vào kết quả.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5cm + 9cm = ...cm

b) 23dm + 42dm = ...dm

c) 15m + 2dm = ...dm

d) 14hm - 5m = ...m

e) 35dm x 3 = ...dm

f) 52mm : 4 = ...mm

Cách giải:

a) Ta thấy hai số đo đều có đơn vị đo là cm và 5 + 9 = 14 nên 5cm + 9cm = 14cm

b) Ta thấy hai số đo đều có đơn vị đo là dm và 23 + 42 = 65 nên 23dm + 42dm = 65dm

c) 15m + 2dm = 150dm + 2dm = 152dm. Vậy 15m + 2dm = 152dm

d) 14hm - 5m = 1400 - 5m = 1395m. Vậy 14hm - 5m = 1395m

e) Ta có 35 x 3 = 105 nên 35dm x 3 = 105dm

f) Ta có 52:4 = 13 nên 52mm : 4 = 13mm

Dạng 3: So sánh các đơn vị đo độ dài

Phương pháp:

- Khi so sánh các đơn vị đo giống nhau, ta so sánh tương tự như so sánh hai số tự nhiên.

- Khi so sánh các đơn vị đo khác nhau, trước hết ta phải đổi về cùng 1 đơn vị đo sau đó thực hiện so sánh bình thường.

Ví dụ: Điền dấu thích hợp ( < , > , = ) vào chỗ chấm:

a) 8m...13m

b)15cm...11cm

c)125cm...12m5cm

d) 20km - 5hm...15hm

Cách giải:

a) Ta thấy hai số đo đều có đơn vị đo là m. Mà 8 < 13. Vậy 8m < 13m

b) Ta thấy hai số đo đều có đơn vị đo là cm. Mà 15 > 11. Vậy 15cm > 11cm

c) Ta có 12m5cm = 12m + 5cm = 1200cm + 5cm = 1205cm. Mà 125cm < 1205cm.

Vậy 125cm < 12m5cm

d) Ta có 20km - 5hm = 200hm - 5hm = 195hm. Mà 195hm > 15hm. Vậy 20km - 5hm > 15hm

Dạng 4: Toán có lời văn:

Ví dụ: Mảnh vải thứ nhất dài 1m4cm, mảnh vải thứ hai dài gấp 5 lần mảnh vải thứ nhất. Hỏi mảnh vải thứ hai dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Phương pháp:

- Đổi 1m 4cm thành đơn vị cm.

- Tính độ dài mảnh vài thứ hai theo đơn vị cm sau đó đổi thành đơn vị dm.

Cách giải:

Đổi 1m 4cm = 104cm

Độ dài mảnh vài thứ hai là:

104 x 5 = 520 (cm)

520cm = 52dm

Đáp số: 52dm

Giải bài tập Bảng đơn vị đo độ dài Toán 5

Ngoài Lý thuyết bảng đơn vị đo độ dài Toán 5 các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
12 720
Lý thuyết Toán 5 Xem thêm