Lý thuyết Địa lý lớp 7 bài 30

1 20

Lý thuyết Địa lý lớp 7 bài 30: Kinh tế châu Phi

Lý thuyết Địa lý lớp 7 bài 30: Kinh tế châu Phi được VnDoc sưu tầm và đăng tải sẽ tóm tắt phần nội dung chính của bài học, giúp các em học sinh lớp 7 nắm vững lý thuyết của bài. Sau đây mời thầy cô và các em học sinh tham khảo chi tiết.

1. Nông nghiệp

a) Trồng trọt

- Cây công nghiệp nhiệt đới được chú trọng phát triển theo hướng chuyên môn hóa nhằm mục đích xuất khẩu.

- Cây lương thực chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu ngành trồng trọt.

- Hình thức canh tác: Làm nương rẫy phổ biến, kĩ thuật lạc hậu.

Lý thuyết Địa lý lớp 7 bài 30

b) Chăn nuôi

- Chăn nuôi kém phát triển.

- Hình thức chăn thả là phổ biến và phụ thuộc vào tự nhiên.

2. Công nghiệp

- Phần lớn nền công nghiệp chậm phát triển, lạc hậu. Giá trị sản lượng công nghiệp chiếm 2% toàn thế giới.

- Các ngành chủ đạo: chủ yếu là khai thác khoáng sản; ngoài ra có công nghiệp thực phẩm, lắp ráp cơ khí.

- Công nghiệp phát triển không đều giữa các nước. Các nước có nền công nghiệp tương đối phát triển là Cộng hòa Nam Phi, An-giê-ri…

- Khó khăn: Thiếu lao động kĩ thuật, thiếu vốn, cơ sở hạ tầng lạc hậu...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Địa lí 7 bài 30. Ngoài ra, để học tốt môn Địa lí lớp 7, mời các bạn tham khảo thêm: Địa lý lớp 7, Giải bài tập Địa lí 7, Giải tập bản đồ Địa lí 7, Giải bài tập Địa Lí 7 ngắn nhất, Giải Vở BT Địa Lí 7, Tài liệu học tập lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 20
Lý thuyết Địa lí 7 Xem thêm