Lý thuyết Dow - Ebook

5 10.854

Lý thuyết Dow là cơ sở đầu tiên cho mọi nghiên cứu kĩ thuật trên thị trường. Mặc dù nó thường bị coi là trễ so với thị trường và bị những người chống đối dựa vào đó để chỉ trích nhưng nó vẫn được đông đảo người quan tâm và tôn trọng.

Đánh giá bài viết
5 10.854
Kinh tế - Xã hội Xem thêm