Lý thuyết Giao tử và thụ tinh

Lý thuyết Sinh học 9

Lý thuyết Giao tử và thụ tinh tổng kết các nội dung cơ bản và những vấn đề cần lưu ý trong chương trình Sinh học lớp 9, là tài liệu hay giúp cho việc dạy và học của quý thầy cô cùng các em trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

CHUYÊN ĐỀ SINH HỌC 9: NHIỄM SẮC THỂ

Giao tử và thụ tinh

I. Lý thuyết

1. Phát sinh giao tử

a. Phát sinh giao tử ở động vật

Chuyên đề Sinh học 9

b. Phát sinh giao tử ở thực vật có hoa

Quá trình phát sinh giao tử ở thực vật hết sức phức tạp:

- Sau khi tế bào mẹ tiểu bào tử (2n) giảm phân cho 4 tiểu bào tử (n) thì các tiểu bào tử này còn nguyên phân thêm 1 lần nữa cho 2 nhân đơn bội rồi mới phát triển thành hạt phấn hoàn chỉnh.

- Sau khi tế bào mẹ đại bào tử (2n) giảm phân cho 4 đại bào tử (n); 3 trong số 4 đại bào tử này sẽ bị thoái hoá; đại bào tử còn lại sẽ trải qua 3 lần nguyên phân nữa tạo ra túi phôi gồm 1 trứng (giao tử cái), 2 trợ bào; 2 nhân cực và 3 tế bào đối cực.

2. Thụ tinh

- Thụ tinh là sự kết hợp giữa một giao tử đực vào một giao tử cái (hay giữa một tinh trùng với một tế bào trứng) tạo thành hợp tử.

- Thực chất của sự thụ tinh là sự kết hợp 2 bộ nhân đơn bội hay tổ hợp 2 bộ NST của 2 giao tử đực và cái, tạo thành bộ nhân lưỡng bội ở hợp tử có nguồn gốc từ bố và mẹ.

3. Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh.

- Sự kết hợp giữa giảm phân và thụ tinh giúp duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của các loài sinh sản hữu tính; đồng thời tạo ra nguồn biến dị tổ hợp phong phú cho chọn giống và tiến hoá.

II. Công thức thường gặp

Các bài toán liên quan đến quá trình giảm phân và thụ tinh.

1. Số giao tử được hình thành

- Đối với các tế bào sinh tinh, mỗi tế bào sinh tinh sau khi giảm phân cho 4 tinh trùng nên a tế bào giảm phân cho 4a tinh trùng.

- Đối với tế bào sinh trứng, mỗi tế bào sinh trứng sau khi giảm phân cho 1 trứng nên a tế nào giảm phân cho a trứng.

2. Số hợp tử được tạo ra

- Số hợp tử được tạo ra = Số trứng được thụ tinh = Số tinh trùng thụ tinh.

- Số hợp tử XX = Số tinh trùng X thụ tinh.

- Số hợp tử XY = Số tinh trùng Y thụ tinh.

- Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng = Số tinh trùng đã thụ tinh : Tổng số tinh trùng được tạo ra.

- Hiệu thụ tinh của trứng = Số trứng đã thụ tinh : Tổng số trứng được tạo ra.

Chuyên đề Sinh học 9 Giao tử và thụ tinh

Ngoài việc hỗ trợ tổng hợp lý thuyết Sinh học 9, VnDoc còn mang đến cho các bạn hệ thống các bài tập chuyên đề Sinh học 9 đầy đủ và chi tiết nhất có kèm đáp án, bên cạnh đó học sinh cũng có thể tham khảo thêm các nội dung khác như: Giải bài tập Sinh 9, Giải Vở BT Sinh Học 9, ..... trong chương trình học lớp 9.

Đánh giá bài viết
1 28
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Sinh học 9 Xem thêm