Lý thuyết Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào

Tóm tắt lý thuyết Lịch sử 10 bài 9

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 10, giúp các bạn nắm vững kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, từ đó hoàn thành bài học trên lớp hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

LỊCH SỬ LỚP 10 - Bài 9. VƯƠNG QUỐC CAM PU CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO

1. Vương quốc Cam-pu-chia

 • Là một trong những nước có lịch sử lâu đời và phát triển nhất ở Đông nam Á.
 • Tộc người Khơ me (thuộc nhóm Môn c), sống ở phía bắc Cam-pu-chia, giỏi săn bắn, đào ao, đắp hồ trữ nước, biết khắc chữ Phạn ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ.
 • VI đến VIII lập nước Chân Lạp.
 • Thế kỷ IX đến XV là thời kỳ phát triển của vương quốc Cam pu chia (Ăng co huy hoàng):
  • Nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp, thủ công nghiệp phát triển.
  • Mở rộng lãnh thổ về phía đông: tiến đánh Cham pa, trung và hạ lưu sông Mê nam (Thái Lan), trung lưu sông Mê Công (Lào), tiến đến bắc bán đảo Mã Lai
  • Kinh đô Ăng co với đền tháp đồ xộ như Angcovát, AngcoThom.
 • Cuối thế kỷ XIII suy yếu, sau 5 lần bị người Thái xâm, năm 1432 người Khơ me bỏ kinh đô Ang co, lui về phía cư trú nam Biển Hồ (Phnôm Pênh).
 • Năm 1863 bị Pháp xâm lược.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào

Lược đồ vương quốc Cam pu chia thế kỷ XII

* Văn hóa: rất độc đáo

 • Có chữ viết riêng từ chữ Phạn.
 • Văn học dân gian và văn học viết phản ảnh tình cảm của con người đối với thiên nhiên, con người.
 • Kiến trúc Hin đu giáo và kiến trúc Phật giáo: quần thể Ang co Vát và Ang co Thom.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào

Chữ Khơ me

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào

Đền Ang-co–vát

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào

Người Lào Thơng

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào

Người Lào Lùm

4. Vương quốc Lào

 • Người Lào Thơng tạo ra chum đá (cánh đồng Chum ở Xiêng Khoảng).
 • Thế kỷ XIII người Thái di cư đến gọi là người Lào Lùm
 • Năm 1353 Pha Ngừm lập nước Lan Xang - Triệu Voi
 • Vua -Lan Xang (XV – XVII): chia đất nước thành các mường ; xây dựng quân đội ; quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng.Cương quyết chống xâm lược Miến Điện.
 • Thế kỷ XVIII Lang Xang suy yếu bị Xiêm chiếm (khởi nghĩa của Chậu A Nụ chống Xiêm năm 1827).
 • Thế kỷ XIX là thuộc địa của Pháp.
 • Người Lào thích ca hát
 • Thế kỷ XIII, đạo phật truyền vào theo một dòng mới.
 • Kiến trúc có Thát Luổng.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào

Cánh đồng Chum

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào

Thát Luổng

Đánh giá bài viết
3 4.006
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử lớp 10 Xem thêm