Lý thuyết Lịch sử lớp 7 bài: Ấn Độ thời phong kiến

Lý thuyết Lịch sử lớp 7 bài 5 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn Lịch sử 7 bài 5: Ấn Độ thời phong kiến. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng để học tốt môn Lịch sử 7. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

A. Lý thuyết Lịch sử bài 5

1. Những trang sử đầu tiên

Tên gọi đất nước Ấn Độ bắt nguồn từ tên một dòng sông, phát nguyên từ Tây Tạng, vượt qua dãy Hi-ma-lay-a rồi đổ ra biển A Ráp - đó là dòng sông Ấn.

Dọc theo hai bờ của sông Ấn, khoảng 2500 năm TCN, đã xuất hiện những thành thị của người Ấn, rồi sau đó, khoảng 1500 năm TCN, một số thành thị khác mới được hình thành trên lưu vực sông Hằng ở miền Đông Bắc Ân. Những thành thị - tiểu vương quốc này dần dần liên kết với nhau thành một nhà nước rộng lớn - nước Ma-ga-đa ở vùng hạ lưu sông Hằng. Sự ra đời và truyền bá của đạo Phật vào thế kỉ VI TCN đã có một vai trò quan trọng trong quá trình thống nhất đó.

Đến cuối thế kỉ III TCN, A-sô-ca - một ông vua kiệt xuất sùng đạo Phật, đã mở mang bờ cõi xuống Nam Ấn và đưa đất nước Ma-ga-đa trở nên hùng mạnh.

Nhưng từ sau thế kỉ in TCN trở đi, Ấn Độ lại bị chia thành nhiều quốc gia nhỏ. Tình trạng phân tán, loạn lạc đó kéo dài cho tới đầu thế kỉ IV, khi Ấn Độ được thống nhất lại dưới Vương triều Gúp-ta.

2. Ấn Độ thời phong kiến

Thời kì Vương triều Gúp-ta là thời kì thống nhất, phục hưng và phát triển của miền Bắc Ấn Độ cả về mặt kinh tế - xã hội và văn hoá. Vào thời gian này, người Ấn Độ đã biết sử dụng rộng rãi công cụ bằng sắt.

Nhưng thời kì hưng thịnh của Vương triều Gúp-ta chỉ kéo dài đến giữa thế kỉ V và đến đầu thế kỉ VI thì bị diệt vong. Từ đó, Ấn Độ luôn bị người nước ngoài xâm lược và thống trị.

Đến thế kỉ XII, người Thổ Nhĩ Kì theo đạo Hồi đã thôn tính miền Bắc Ấn và lập nên Vương triều Hồi giáo Đê-li (thế kỉ XII - XVI). Các quý tộc Hồi giáo vừa ra sức chiếm đoạt ruộng đất của người Ấn, vừa thi hành việc cấm đoán nghiệt ngã đạo Hin-đu, làm cho mâu thuẫn dân tộc trở nên căng thẳng.

Đầu thế kỉ XVI, người Mông cổ đã tấn công Ấn Độ, lật đổ Vương triều Hồi giáo và lập nên Vương triều Ấn Độ Mô-gôn. Ông vua kiệt xuất của triều Mô-gôn là A-cơ-ba (1556 - 1605) đã thực thi nhiều biện pháp nhằm xóa bỏ sự kì thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo, khôi phục kinh tế và phát triển văn hoá Ấn Độ.

Vương triều Mô-gôn tồn tại đến giữa thế kỉ XIX thì bị thực dân Anh đến xâm lược, lật đổ. Từ đó, Ấn Độ trở thành thuộc địa của nước Anh.

3. Văn hoá Ấn Độ thời phong kiến

Ấn Độ là nước có nền văn hoá lâu đời và là một trong những trung tâm văn minh lớn của loài người.

Người Ấn Độ đã có chữ viết riêng của mình từ rất sớm, phổ biến nhất là chữ Phạn. Chữ Phạn đã trở thành ngôn ngữ-văn tự để sáng tác các tác phẩm văn học, thơ ca, các bộ kinh "khổng lồ", đồng thời là nguồn gốc của ngôn ngữ và chữ viết Hin-đu thông dụng hiện nay ở Ân Độ.

Kinh Vê-đa được viết bằng chữ Phạn là bộ kinh cầu nguyện xưa nhất của đạo Bà La Môn và đạo Hin-đu - một tôn giáo phổ biến ở Ấn Độ hiện nay.

Gắn liền với đạo Hin-đu, nền văn học Hin-đu với các giáo lí, chính luận, luật pháp, sử thi, kịch thơ v.v... đã có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống xã hội Ấn Độ.

Nghệ thuật kiến trúc Ấn Độ cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc của các tôn giáo. Kiến trúc Hin-đu với những đền thờ hình tháp nhọn nhiều tầng, được trang trí tỉ mỉ bằng các phù điêu; kiến trúc Phật giáo với những ngôi chùa xây bằng đá hoặc khoét sâu vào vách núi, những tháp có mái tròn như chiếc bát úp. Những công trình kiến trúc độc đáo như thế đến nay vẫn còn được lưu giữ không chỉ ở Ấn Độ mà cả ở nhiều nước Đông Nam Á.

B. Trắc nghiệm Lịch sử bài 5

Câu 1: Tên Ấn Độ được bắt nguồn từ

A. Tên một dòng sông.

B. Tên một ngọn núi.

C. Tên một vị thần.

D. Tên của người sáng lập nên nhà nước đầu tiên.

Chọn đáp án: A

Giải thích: Tên Ấn Độ bắt nguồn từ dòng sông Ấn.

Câu 2: Quốc gia lớn mạnh nhất thời cổ đại ở Ấn Độ là

A. Kashi. B. Kosala. C. Magadha. D. Vrjis.

Chọn đáp án: C

Giải thích: Thượng lưu sông Ấn hình thành nhiều tiểu quốc. Đến thế kỉ IV, còn lại 4 quốc gia: Kashi, Kosala, Magadha và Vrjis. Magadha mạnh lên và thôn tính các tiểu quốc còn lại thành một nhà nước rộng lớn – nước Magadha.

Câu 3: Phật giáo ra đời trong thời gian nào?

A. Thế kỉ V TCN.

B. Thế kỉ VI TCN.

C. Thế kỉ VII TCN.

D. Thế kỉ XVIII TCN.

Chọn đáp án: B

Giải thích: (SGK – tr. 15)

Câu 4: Trong lịch sử trung đại Ấn Độ, vương triều nào được coi là giai đoạn thống nhất, phục hưng và phát triển?

A. Vương triều Gúp-ta.

B. Vương triều Hồi giáo Đê-li.

C. Vương triều Mô-gôn.

D. Vương triều Hác-sa.

Chọn đáp án: A

Giải thích:

- Thế kỉ III, Ấn Độ bị phân tán thành nhiều quốc gia nhỏ. Đến thế kỉ IV, Ấn Độ được thống nhất lại dưới vương triều Gúp-ta.

- Thời kì này là thời kì phục hưng và phát triển của Ấn Độ về cả kinh tế, xã hội và văn hóa.

Câu 5: Sự giống nhau giữa Vương quốc Hồi giáo Đê-li và Vương quốc Mô- gôn là gì?

A. Đều là vương triều của người nước ngoài.

B. Cùng theo đạo Hồi

C. Cùng theo đạo Phật.

D. Đều là những dân cư có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kì.

Chọn đáp án: A

Giải thích:

- Vương quốc Hồi giáo Đê-li và Vương quốc Mô- gôn đều là vương triều của người nước ngoài đến thôn tính Ấn Độ.

- Vương quốc Hồi giáo Đê-li là người Thổ Nhĩ Kì theo đạo Hồi, còn Vương quốc Mô- gôn của người Mông Cổ theo Ấn Độ giáo.

Câu 6: Dưới sự trị vì của mình, A-cơ-ba (1566 – 1605) đã thi hành những biện pháp tiến bộ. Đó là những biện pháp gì?

A. Xóa bỏ Hồi giáo.

B. Giành nhiều đặc lợi cho quí tộc gốc Mông Cổ.

C. Xóa bỏ sự kì thị tôn giáo. Thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo. Khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa Ấn Độ.

D. Xây dựng chính quyền vững mạnh.

Chọn đáp án: B

Giải thích: (SGK – tr.16)

Câu 7: Kinh Vê-đa là bộ kinh cầu nguyện xưa nhất của đạo nào?

A. Đạo Phật.

B. Đạo Bà-la-môn và Đạo Hin-đu.

C. Đạo Hồi.

D. Đạo Thiên chúa.

Chọn đáp án: B

Giải thích: (SGK – tr.17)

Câu 8: Hai bộ sử thi nổi tiếng nhất của Ấn Độ là

A. Krixna-Rađa và Mê-ga-đu-ta

B. I-li-at và Ô-đi-xê.

C. Ra-ma-ya-na và Ma-ha-bha-ra-ta.

D. Xat-sai-a và Prit-si-cat.

Chọn đáp án: B

Giải thích:

Hai bộ sử thi nổi tiếng nhất của Ấn Độ là: Ra-ma-ya-na và Ma-ha-bha-ra-ta.

- I-li-at và Ô-đi-xê của Hy Lạp.

- Các tác phẩm còn lại thuộc thể loại trường ca.

Câu 9: Những công trình kiến trúc của Ấn Độ chịu ảnh hưởng lớn nhất của tôn giáo nào?

A. Hồi giáo.

B. Hin-đu giáo và Phật giáo

C. Bà La Môn giáo.

D. Ấn Độ giáo.

Chọn đáp án: B

Giải thích: - Hin-đu giáo: những đền thờ hình tháp nhọn.

- Phật giáo: Những ngôi chùa bằng đá vẫn được lưu giữ đến ngày nay

Câu 10: Cuối thế kỉ XIX, Ấn Độ trở thành thuộc địa của nước nào?

A. Anh B. Pháp C. Tây Ban Nha D. Hà Lan.

Chọn đáp án: A

Giải thích: (SGK – Tr.16)

Với nội dung bài Ấn Độ thời phong kiến các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về những trang sử đầu tiên bắt đầu, các triều đại phong kiến tại Ấn Độ..

Ngoài Lý thuyết Lịch sử lớp 7 bài: Ấn Độ thời phong kiến đã được VnDoc.com giới thiệu, mời các bạn cùng tham khảo thêm Giải bài tập SGK môn Lịch sử lớp 7, Giải bài tập SBT môn Lịch sử 7 để hoàn thành tốt chương trình học THCS.

Đánh giá bài viết
1 421
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Lịch sử 7 Xem thêm