Lý thuyết Lịch sử lớp 7 bài: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Lý thuyết Lịch sử lớp 7 bài 6 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn Lịch sử 7 bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng để học tốt môn Lịch sử 7. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

A. Lý thuyết Lịch sử bài 6

1. Sự hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

Đông Nam Á là một khu vực khá rộng, ngày nay gồm 11 nước:

Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Bru-nây và Đông Ti-mo. Các nước này cùng có một nét chung về điều kiện tự nhiên, đó là đều chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt: mùa khô lạnh, mát và mùa mưa tương đối nóng. Gió mùa kèm theo mưa rất thích hợp cho sự phát triển của cây lúa nước. Vì thế, cư dân Đông Nam Á từ xa xưa đã biết trồng lúa và nhiều loại cây ăn củ, ăn quả khác.

Ngay từ thời đại đồ đá, người ta đã tìm thấy dấu vết cư trú của con người ở hầu khắp các nước Đông Nam Á. Đến những thế kỉ đầu Công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã biết sử dụng rộng rãi đồ sắt. Cũng chính vào thời điểm này, các quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á bắt đầu xuất hiện.

2. Sự hình thành và phát triển các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Từ khoảng nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII là thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á.

Cũng trong thế kỉ XIII, do sự tấn công của người Mông cổ một bộ phận người Thái, vốn sinh sống ở thượng (Mi-an-ma) nguồn sông Mê Công, đã di cư ồ ạt xuống phía nam, định cư ở lưu vực sông Mê Nam và lập nên Vương quốc Su-khô-thay, tiền thân của nước Thái Lan sau này. Một bộ phận khác định cư ở vùng trung lưu sông Mê Công, lập nên Vương quốc Lan Xang (Lào) vào giữa thế kỉ XV.

Từ nửa sau thế kỉ XVIII, các quốc gia phong kiến Đông Nam Á bước vào thời kì suy yếu, mặc dù xã hội phong kiến vẫn tiếp tục tồn tại cho tới khi trở thành thuộc địa của chủ nghĩa tư bản phương Tây.

3. Vương quốc Cam-pu-chia

Cam-pu-chia là một trong những nước có lịch sử lâu đời và phát triển nhất ở Đông Nam Á thời cổ - trung đại.

Thời tiền sử, trên đất Cam-pu-chia ngày nay đã có một bộ phận cư dân cổ Đông Nam Á sinh sống. Tiếp đó, trong quá trình xuất hiện nhà nước, tộc người Khơ-me được hình thành. Người Khơ-me giỏi săn bắn, quen đào ao, đắp hồ trữ nước. Họ đã tiếp xúc với văn hoá Ấn Độ, biết khắc bia bằng chữ Phạn. Đến thế kỉ VI, vương quốc của người Khơ-me hình thành, được gọi là Chân Lạp.

Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia kéo dài từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV, còn gọi là thời kì Ăng-co.

Sau thời kì Ăng-co, Cam-pu-chia bước vào giai đoạn suy yếu kéo dài tới khi thực dân Pháp xâm lược vào năm 1863.

4. Vương quốc Lào

Cũng như nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á, con người đã sinh sống từ lâu trên đất Lào, mà chủ nhân đầu tiên là người Lào Thơng. Chính người Lào Thơng đã sáng tạo ra những chum đá khổng lồ hiện nay còn nằm rải rác trên cánh đồng Chum (Xiêng Khoảng).

Mãi đến thế kỉ XIII mới có một nhóm người Thái di cư đến đất Lào, gọi là

người Lào Lùm. Lúc đầu, các bộ tộc người Lào sống trong các mường cổ, chủ yếu bằng trồng lúa nương, săn bắn và làm một số nghề thủ công. Năm 1353, một tộc trưởng người Lào là Pha Ngừm đã tập hợp và thống nhất các bộ lạc, lập nước riêng, gọi tên là Lan Xang (nghĩa là Triệu Voi).

Vương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn thịnh vượng ở các thế kỉ XV - XVII.

Sang thế kỉ XVIII, Lan Xang suy yếu dần vì những cuộc tranh chấp ngôi vua trong hoàng tộc. Vương quốc Xiêm nhân cơ hội này đã xâm chiếm và cai trị nước Lào. Tình trạng đó kéo dài đến khi thực dân Pháp xâm lược và biến Lào thành thuộc địa (cuối thế kỉ XIX).

B. Trắc nghiệm Lịch sử bài 6

Câu 1: Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt, đó là

A. Mùa khô và mùa mưa.

B. Mùa khô và mùa lạnh.

C. Mùa đông và mùa xuân.

D. Mùa thu và mùa hạ.

Chọn đáp án: A

Giải thích: (SGK – tr.18)

Câu 2: Vương triều nào đã thống nhất được In-đô-nê-xi-a?

A. Xu-ma-tơ-ra

B. Xu-la-vê-di.

C. Gia-va (Mô-giô-pa-hít)

D. Ca-li-man-tan.

Chọn đáp án: C

Giải thích: Thế kỉ XIII, dòng vua Gia-va mạnh lên thống nhất Xu-ma-tơ-ra dưới vương triều Mô-giô-pa-hit.

Câu 3: Quốc gia nào có lịch sử lâu đời và phát triển nhất Đông Nam Á thời cổ - trung đại?

A. Thái Lan. B. Việt Nam. C. Cam-pu-chia D. In-đô-nê-xi-a.

Chọn đáp án: B

Giải thích: Ở Việt Nam, quốc gia Đại Việt ra đời từ thế kỉ X và tồn taij đến giữa thế kỉ XX, trải qua nhiều triều đại. Đại Việt được coi là quốc gia phát triển nhất Đông Nam Á đặc biệt dưới thời Lý – Trần – Lê.

Câu 4: Vương quốc Pa-gan là tiền thân của quốc gia nào sau đây?

A. Lào B. Mi-an-ma C. Cam-pu-chia D. Ma-lai-xi-a

Chọn đáp án: B

Giải thích: (SGK –tr.19)

- Thế kỉ XI, quốc gia Pa-gan mạnh lên và chinh phục các tiểu quốc khác, thống nhất Mi-an-ma.

Câu 5: Từ thế kỉ XIII, người Thái di cư từ phía bắc xuống phía nam đã dẫn tới sự hình thành của hai quốc gia nào?

A. Cham-pa và Su-khô-thay

B. Su-khô-thay và Lan Xang

C. Pa-gan và Cham-pa

D. Mô-giô-pa-hit và Gia-va

Chọn đáp án: B

Giải thích:

- Thế kỉ XIII, người Thái di cư xuống phía Nam.

+ Một bộ phận định cư ở lưu vực sông Mê Nam lập nên vương quốc Su-khô-thay.

+ Bộ phận khác định cư ở vùng trung lưu sông Mê Công, lập nên vương quốc Lan Xang.

Câu 6: Vương quốc Su-khô-thay là tiền thân của quốc gia nào hiện nay?

A. Thái Lan B. Mi-an-ma C. Ma-lai-xi-a D. In-đô-nê-xi-a

Chọn đáp án: A

Giải thích: Thế kỉ XIII, người Thái di cư xuống phía Nam. Một bộ phận định cư ở lưu vực sông Mê Nam lập nên vương quốc Su-khô-thay tiền thân của nước Thái Lan ngày nay.

Câu 7: Những sự kiện nào chứng tỏ thời kì Ăng- co đất nước Cam-pu-chia rất phát triển?

A. Nông nghiệp phát triển.

B. Dùng vũ lực mở rộng lãnh thổ về phía đông, phía tây và phía bắc.

C. Kinh đô Ăng-co được xây dựng như một thành phố với những đền tháp đồ sộ và độc đáo, nổi tiếng thế giới.

D. Nông nghiệp phát triển, dùng vũ lực mở rộng lãnh thổ về phía đông, phía tây và phía bắc, kinh đô Ăng-co được xây dựng như một thành phố với những đền tháp đồ sộ và độc đáo, nổi tiếng thế giới.

Chọn đáp án: D

Giải thích: (SGK- tr.20)

Câu 8: Chủ nhân đầu tiên của đất nước Lào là:

A. Người Lào Lùm.

B. Người Khơ-me.

C. Người Lào Xủng.

D. Người Lào Thơng.

Chọn đáp án: D

Giải thích:

- Người Lào Thơng là cư dân bản địa đầu tiên sinh sống trên đất nước Lào.

- Đến thế kỉ XIII, người Lào Lùm mới di cư đến đây và đẩy người Lào Thơng lên vùng cao.

Câu 9: Văn hóa Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ nền văn hóa nào?

A. Trung Quốc.

B. Nhật Bản.

C. Ấn Độ.

D. Phương Tây.

Chọn đáp án: C

Giải thích:

Văn hóa các nước Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ văn hóa Ấn Độ, đặc biệt là về chữ viết, tôn giáo và kiến trúc.

+ Chữ viết của nhiều quốc gia ĐNA hình thành trên cơ sở chữ Phạn.

+ Phật giáo được truyền bá và phát triển mạnh mẽ ở các nước ĐNA.

+ Kiến trúc: Những ngôi chùa, đèn tháp mang màu sắc Phật giáo.

Câu 10: Đến giữa thế kỉ XIX, quốc gia nào ở Đông Nam Á vẫn giữ được độc lập trước sự xâm lược của phương Tây?

A. Thái Lan B. Việt Nam C. Ma-lai-xi-a D. Phi-lip-pin

Chọn đáp án: A

Giải thích: Sang thế kỉ XIX, các quốc gia ĐNA lần lượt trở thành thuộc địa của tư bản phương tây. Riêng Thái Lan do có chính sách ngoại giao khôn khéo, lợi dụng vị trí nước đệm giữa Anh và Pháp mà vẫn giữ được độc lập.

Với nội dung bài Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về sự hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á và sự hình thành và phát triển các quốc gia phong kiến Đông Nam Á...

Ngoài Lý thuyết Lịch sử lớp 7 bài: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á đã được VnDoc.com giới thiệu, mời các bạn cùng tham khảo thêm Giải bài tập SGK môn Lịch sử lớp 7, Giải bài tập SBT môn Lịch sử 7 để hoàn thành tốt chương trình học THCS.

Đánh giá bài viết
7 1.004
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Lịch sử 7 Xem thêm