Lý thuyết Lịch sử lớp 8 bài 28

1 269

Lý thuyết Lịch sử lớp 8 bài 28

Lý thuyết Lịch sử lớp 8 bài 28 được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được những nội dung chính trong Sách giáo khoa Lịch sử 8 bài 28: Trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX. Hi vọng, tài liệu này sẽ giúp các em học tốt hơn, đạt kết quả cao trong quá trình học tập.

Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

I. Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

 • Chính sách đối nội, đối ngoại của nhà Nguyễn lỗi thời. Bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương mục rỗng.
 • Nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp đình trệ. Tài chính cạn kiệt, đời sống nhân dân khó khăn.
 • Mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp gay gắt.
 • Khởi nghĩa nông dân bùng nổ.

II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX

1. Nguyên nhân phải cải cách đất nước

 • Do đất nước nguy khốn, xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân.
 • Muốn đất nước giàu mạnh.

2. Nội dung cải cách

 • 1863-1871 Nguyễn Trường Tộ là nhà cải cách lớn của đất nước: 30 bản điều trần: chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục.
 • 1868: Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế: mở cửa biển Trà Lý
 • Đinh Văn Điền: khai hoang, khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng.
 • 1872: Viện Thương Bạc xin mở 3 cửa biển miền Bắc, Trung để buôn bán với nước ngoài.
 • 1877- 1882: Nguyễn Lộ Trạch: chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.

III. Kết cục của các đề nghị cải cách

1. Mục đích

 • Cải cách để canh tân đất nước; muốn đất nước giàu mạnh.

2. Hạn chế

 • Mang tính chất lẻ tẻ rời rạc.
 • Chưa xuất phát từ cơ sở bên trong.
 • Chưa giải quyết mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp

3. Kết quả

 • Không thực hiện được do triều đình Huế phong kiến bảo thủ, từ chối cải cách.

4. Ý nghĩa

Cải cách bị từ chối nhưng đã phản ánh:

 • Gây tiếng vang lớn.
 • Tấn công vào tư tưởng bảo thủ.
 • Phản ánh trình độ nhận thức của người Việt Nam.
 • Góp phần chuẩn bị cho sự ra đời của phong trào Duy Tân.

5. Hậu quả của việc triều đình Huế từ chối cải cách là

 • Xã hội Việt Nam vẫn trong vòng bế tắc của chế độ phong kiến lạc hậu.
 • Cản trở sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa.
 • Đất nước lạc hậu, không phát triển.

Ngoài Lý thuyết Lịch sử lớp 8 bài 28 đã được VnDoc.com giới thiệu, mời các bạn cùng tham khảo thêm Giải bài tập SGK môn Lịch sử lớp 8, Giải bài tập SBT môn Lịch sử 8 để hoàn thành tốt chương trình học THCS.

Đánh giá bài viết
1 269
Lý thuyết Lịch sử 8 Xem thêm