Lý thuyết lực hấp dẫn - Định luật vạn vật hấp dẫn

1 134

Vật lý 10: Lý thuyết lực hấp dẫn - Định luật vạn vật hấp dẫn

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Lý thuyết lực hấp dẫn - Định luật vạn vật hấp dẫn. Tài liệu đã được VnDoc chi tiết sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh đạt kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết Vật lý lớp 10

TÓM TẮT LÍ THUYẾT

I. Lực hấp dẫn

Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn là lực tác dụng từ xa, qua khoảng không gian giữa các vật.

II. Định luật vạn vật hấp dẫn

1. Định luật: Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

2. Công thức:

2. Công thức: FhdG\frac{m_{1}m_{2}}{r^{2}}

Trong đó m1, m2 là khối lượng của hai chất điểm, r là khoảng cách giữa chúng; G = 6,67.10-11 Nm2/kg2 gọi là hắng số hấp dẫn.

III. Trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn.

+ Trọng lực mà Trái Đất tác dụng lên một vật là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó. Trọng lực đặt vào một điểm đặc biệt của vật, gọi đó là trọng tâm của vật.

- Độ lớn của trọng lực tính như sau:

P = G \frac{mM}{(R + h)^{2}}

Trong đó m là khối lượng của vật, M và R là khối lượng và bán kính của Trái Đất; h là độ cao của vật so với mặt đất.

- Ta cũng có P = mg nên g = \frac{GM}{(R + h)^{2}}. Nếu vật ở gần mặt đất thì g = \frac{GM}{R^{2}} 

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải. 

Đánh giá bài viết
1 134
Vật lý lớp 10 Xem thêm