Lý thuyết Ôn tập về giải Toán

Lý thuyết Toán lớp 5: Ôn tập về giải Toán bao gồm chi tiết các dạng Toán có cách giải chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5, ôn tập chương 1 Toán 5. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Toán lớp 5

Phương pháp giải:

Bước 1: Vẽ sơ đồ

Bước 2: Tìm số bé và số lớn theo công thức:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Bước 3: Kết luận (hay đáp số)

Ví dụ: Tổng hai số là 71 và hiệu hai số đó là 13. Tìm hai số đó.

Cách giải:

Ta có sơ đồ:

Lý thuyết Toán lớp 5: Ôn tập về giải Toán

Số lớn là: (71 + 13) : 2 = 42

Số bé là: 71 - 42 = 29

Đáp số: số bé: 29; số lớn: 42.

Tỉ số lớp 5

Định nghĩa: Tỉ số của hai số a và b là a : b hay \frac{a}{b} (b khác 0)

Ví dụ: Tỉ số của hai số 3 và 5 là \frac{3}{5}.

Lưu ý: Muốn lập tỉ số của hai đơn vị đo đại lượng thì chúng phải cùng đơn vị đo.

Ví dụ: Tìm tỉ số của hai đoạn thẳng có độ dài là 1dm và 12cm.

Cách giải:

Đổi 1dm = 10cm

Tỉ số của hai đoạn thẳng trên là:

\frac{10}{12}=\frac{5}{6}

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Phương pháp giải:

Bước 1: Vẽ sơ đồ.

Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau.

Bước 3: Tìm giá trị một phần (lấy tổng ban đầu chia tổng số phần bằng nhau).

Bước 4: Tìm hai số theo công thức:

Số bé = Giá trị một phần × số phần của số bé

hoặc

Số lớn = Giá trị một phần × số phần của số lớn

Bước 5: Kết luận (hay đáp số).

Ví dụ: Cho hai số có tổng là 63. Tìm hai số đó, biết rằng tỉ số của hai số là 4/5.

Cách giải

Ta có sơ đồ:

Lý thuyết Toán lớp 5: Ôn tập về giải Toán

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Giá trị một phần là:

63 : 9 = 7

Số bé là:

7 x 4 = 28

Số lớn là:

63 - 28 = 35

Đáp số: số bé: 28; số lớn: 35.

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Phương pháp giải:

Bước 1: Vẽ sơ đồ.

Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau.

Bước 3: Tìm giá trị một phần (lấy hiệu ban đầu chia hiệu số phần bằng nhau).

Bước 4: Tìm hai số theo công thức:

Số bé = Giá trị một phần × số phần của số bé

hoặc

Số lớn = Giá trị một phần × số phần của số lớn

Bước 5: Kết luận (hay đáp số)

Ví dụ: Tìm hai số khi biết hiệu của hai số là 52 và tỉ số của hai số đó là 3/7.

Cách giải

Ta có sơ đồ:

Lý thuyết Toán lớp 5: Ôn tập về giải Toán

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7 - 3 = 4 (phần)

Giá trị một phần là:

52 : 4 = 13

Số lớn là:

13 x 7 = 91

Số bé là:

91 - 52 = 39

Đáp số: Số bé: 39; số lớn: 91.

Giải bài tập Ôn tập về giải Toán Toán 5

Ngoài Lý thuyết Ôn tập về giải Toán Toán 5 các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
13 580
Lý thuyết Toán 5 Xem thêm