Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 3

1 340

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 3: Tế bào

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 3: Tế bào được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

I. CẤU TẠO TẾ BÀO

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 3: Tế bào

Tế bào gồm có:

- Nhân: nhiễm sắc thể và nhân con

- Tế bào chất: có chứa các bào quan: ti thể, trung thể, lưới nội chất, bộ máy gôngi…

- Màng sinh chất

II. CHỨC NĂNG CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG TẾ BÀO

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 3: Tế bào

- Mối quan hệ giữa màng sinh chất, tế bào chất và nhân: màng sinh chất giúp tế bào trao đổi chất với các với môi trường bên ngoài thu nhận các chất vào tế bào để tổng hợp nên các chất cần thiết như: prôtêin, lipit… nhờ các bào quan có trong tế bào chất. Nhân điều khiển sự hoạt động của các quá trình tổng hợp và trao đổi chất với môi trường của tế bào. Đảm bảo cho tế bào hoạt động ổn định.

III. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 3: Tế bào

IV. HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA TẾ BÀO

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 3: Tế bào

- Chức năng của tế bào là thực hiện trao đổi chất và năng lượng, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể sống. Tế bào diễn ra sự phân chia, hoạt động này giúp cho cơ thể lớn lên, tới giai đoạn trưởng thành có thể tham gia vào các hoạt động sinh sản. Như vậy, mọi hoạt động sống của cơ thể là tổng hợp các hoạt động sống của tế bào.

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Sinh học lớp 8, Giải Vở BT Sinh Học 8, Chuyên đề Sinh học 8, Giải bài tập Sinh học 8, Tài liệu học tập lớp 8

Đánh giá bài viết
1 340
Lý thuyết Sinh học 8 Xem thêm