Lý thuyết Tiếng Việt 2: Ôn tập cuối học kì 2: Tiết 9

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2: Ôn tập cuối học kì 2: Tiết 9 giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt 2 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng để học tốt Tiếng Việt 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt 2: Ôn tập cuối học kì 2: Tiết 9

BÀI LUYỆN TẬP

A - Đọc thầm:

Bác Hồ rèn luyện thân thể

Bác Hồ rất chăm rèn luyện thân thể. Hồi ở chiến khu Việt Bắc, sáng nào Bác cũng dậy sớm luyện tập. Bác tập chạy ở bờ suối. Bác còn tập leo núi. Bác chọn những ngọn núi cao nhất trong vùng để leo lên với bàn chân không. Có đồng chí nhắc:

- Bác nên đi giày cho khỏi đau chân.

- Cảm ơn chú. Bác tập leo chân không cho quen.

Sau giờ tập, Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đừng với giá rét.

B - Dựa theo nội dung của bài, chọn câu trả lời đúng:

1. Câu chuyện này kể về việc gì?

- Gợi ý: Em hãy đọc câu đầu của chuyện (“Bác Hồ rất chăm rèn luyện thân thể.”)

- Đáp án: a. Bác Hồ rèn luyện thân thể.

2. Bác Hồ rèn luyện thân thể bằng những cách nào?

- Gợi ý: Em hãy đọc câu chuyện và chỉ ra các hoạt động của Bác.

- Đáp án: c. Chạy, leo núi, tắm nước lạnh

3. Những cặp từ nào dưới đây cùng nghĩa với nhau?

- Gợi ý: Em hãy phân biệt nghĩa của các từ và tìm ra cặp từ có nghĩ giống nhau.

- Đáp án: c. Luyện tập – rèn luyện.

4. Bộ phận in đậm trong câu Bác tập chạy ở bờ suối trả lời cho câu hỏi nào?

- Gợi ý: Cụm từ đó chỉ hoạt động của sự vật.

- Đáp án: a. Làm gì?

5. Bộ phận in đậm trong câu Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét trả lời cho câu hỏi nào?

- Gợi ý: Cụm từ đó chỉ mục đích: để …

- Đáp án: a. Để làm gì?

Như vậy là VnDoc đã giới thiệu bài viết Ôn tập cuối học kì 2: Tiết 9 nhằm giúp các em học tốt hơn môn Tiếng Việt lớp 2. Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 2Đề thi học kì 2 lớp 2 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 25
Lý thuyết Tiếng Việt 2 Xem thêm