Lý thuyết Tiếng việt 2: Tập đọc: Thời khóa biểu

1 12

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2: Tập đọc: Thời khóa biểu giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt 2 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng để học tốt Tiếng Việt 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt 2: Tập đọc: Thời khóa biểu

Lý thuyết Tiếng việt 2: Tập đọc: Thời khóa biểu

1. Nội dung: Thấy được tác dụng của thời khóa biểu đối với học sinh.

2. Phương pháp:

- Hiểu tác dụng của thời khóa biểu.

- Quan sát, vận dụng để trả lời các câu hỏi.

3. Trả lời câu hỏi:

1) Đọc thời khóa biểu theo từng ngày (thứ- buổi - tiết)

Gợi ý: Thứ ba:

-Buổi sáng: tiết 1: Tiếng Việt ; tiết 2: Toán ; tiết 3: Tiếng Việt ; tiết 4: Đạo đức.

-Buổi chiều: tiết 1: Toán ; tiết 2: Nghệ thuật ; tiết 3: Ngoại ngữ.

2) Đọc thời khóa biểu theo buổi (buổi-thứ-tiết)

Gợi ý:

-Buổi chiều: Thứ 4, tiết 1: Toán ; tiết 2: Nghệ thuật ; tiết 3: Ngoại ngữ.

-Buổi sáng: Thứ 5, tiết 1: Tiếng Việt ; tiết 2: Toán ; tiết 3: Tiếng Việt ; tiết 4: Tự nhiên và xã hội.

3) Đọc và ghi lại số tiết học chính (ô màu hồng), số tiết học bổ sung (ô màu xanh), và số tiết học tự chọn (ô màu vàng).

Gợi ý:

- Tiết học chính:

+ Tiếng Việt: 10 tiết

+ Toán: 5 tiết

+ Đạo đức: 1 tiết

+ Nghệ thuật: 3 tiết

- Tiết học bổ sung:

+ Tiếng Việt: 2 tiết

+ Toán: 2 tiết

+ Thể dục: 1 tiết

+ Nghệ thuật: 3 tiết

- Tiết học tự chọn:

+ Tin học: 1 tiết

+ Ngoại ngữ: 2 tiết.

4) Em cần thời khóa biểu để làm gì?

Thời khóa biểu giúp em sắp xếp thời gian hợp lí, biết chuẩn bị bài và đồ dùng học tập cho đúng.

Như vậy là VnDoc đã giới thiệu bài viết Tập đọc: Thời khóa biểu nhằm giúp các em học tốt hơn môn Tiếng Việt lớp 2. Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 2Đề thi học kì 2 lớp 2 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 12
Lý thuyết Tiếng Việt 2 Xem thêm