Lý thuyết Toán lớp 6: Ghi số tự nhiên

Lý thuyết Ghi số tự nhiên

Lý thuyết Toán lớp 6: Ghi số tự nhiên bao gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Số học Chương 1 - Số tự nhiên, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lý thuyết Ghi số tự nhiên Toán lớp 6

1. Số và chữ số

Để ghi số một trăm chín mốt, ta viết: 191.

Một số tự nhiên có thể có một, hai, ba,…chữ số.

Ví dụ:

+ 7 là một số có một chữ số.

+ 19 là một số có hai chữ số.

+ 211 là một số có ba chữ số.

+ 5415 là một số có bốn chữ số.

Chú ý:

• Khi viết một số tự nhiên có năm chữ số trở lên, người ta thường viết tách riêng ra thành từng nhóm có 3 chữ số kể từ phải sang trái cho dễ đọc.

Chẳng hạn như:

• Cần phân biệt số với chữ số, số chục với chữ số hàng chục, số trăm với chữ số hàng trăm,…

2. Hệ thập phân

Trong hệ thập phân

+ Để ghi số tự nhiên trong hệ thập phân, người ta thường dùng mười chữ số là: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

+ Trong hệ thập phân, cứ mười đơn vị của một hàng thì làm thành đơn vị của hàng liền trước đó.

Ví dụ:

abc = 100a + 10b + c với a ≠0

ab = 10a + b với a ≠0

3. Chú ý

Ngoài cách ghi số tự nhiên người ta còn sử dụng cách ghi số La mã.

+ Trong hệ La mã để ghi số tự nhiên người ta dùng bảy chữ số I; V; X; L; C; D; M có giá trị tương ứng trong hệ số thập phân là 1; 5; 10; 50; 100; 500; 1000.

+ Mỗi chữ số La mã không viết liền nhau quá ba lần nên sáu số đặc biệt (trong các số này, chữ số có giá trị nhỏ đứng trước chữ số có giá trị lớn làm giảm giá trị của chữ số lớn hơn) là IV; IX; XL; XC; XD (có giá trị trong hệ thập phân tương ứng là 4; 9; 40; 90; 400; 900)

4. Ví dụ

Ví dụ:

+ Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số là 99.

+ Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số là 1000.

Ví dụ:

+ Số XIV đọc là số 14.

+ Số XXVI đọc là số 26.

Bài tập Ghi số tự nhiên lớp 6:

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán 6: Ghi số tự nhiên ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 91
Lý Thuyết Toán 6 Xem thêm