Lý thuyết Toán lớp 6: Nhân hai số nguyên khác dấu

1 29

Lý thuyết Nhân hai số nguyên khác dấu

Lý thuyết Toán lớp 6: Nhân hai số nguyên khác dấu bao gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Số học Chương 2, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

1. Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu Toán lớp 6

Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “–” trước kết quả nhận được.

Ví dụ:

5. (-3) = -(5.3) = -15

6.(-4) = -(6.4) = -24

(-2).3 = -(2.3) = -6

Chú ý: Tích của một số nguyên a với số 0 bằng 0.

2. Ví dụ Nhân hai số nguyên khác dấu

Ta có:

(-4).10 = -(4.10) = -40

8.(-5) = -(8.5) = -40

9.0 = 0.9 = 0

Bài tập Nhân hai số nguyên khác dấu Toán lớp 6:

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán lớp 6: Nhân hai số nguyên khác dấu, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 29
Lý Thuyết Toán 6 Xem thêm